Kaski-dlaczego tylko dla dzieci?

  • Obowiązkowe kaski dla dzieci jadących rowerem- to jedna ze zmian zaproponowanych przez Marka Dworaka.
  • Pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu rowerowego był gościem programu Porozmawiajmy o Branży.

Marka Dworaka zapytaliśmy dlaczego obowiązkiem objęte zostają wyłącznie dzieci, dlaczego w projekcie nie ma obowiązkowych kasków dla dorosłych rowerzystów.

„Mówimy o obowiązku. Nikt nie twierdzi, że w późniejszym wieku należy jeździć bez kasku lub, że kask nie jest potrzebny. Jeśli przyzwyczaimy dzieci do jazdy w kaskach, dorośli też będą w nich jeździć. Dyskusja toczy się od lat i m.in. podnoszony był następujący głos… Pani poruszająca się na rowerze na wsi lub w małym miasteczku jadąc do fryzjera może ubrać kask, ale wracając przecież kasku nie ubierze. Ja ten argument przyjmuję, rozumiem. Tutaj ten kask nie ma aż takiego znaczenia. Jeździ powoli, jeździ asfaltem, kilka kilometrów. Ważne jest aby utrwaliło się to, czym skorupka za młodu nasiąknie.

Pełnomocnik twierdzi, że jeśli młodzież wyrobi sobie nawyk jazdy w kasku, w późniejszym wieku nie zrezygnuje z tego. Dworak zauważa także, że tylko w kilku krajach jest powszechny obowiązek jazdy w kasku, przy czym żaden kraj europejski nie zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Najczęściej proponuje się wprowadzenie obowiązku do określonego wieku, zdaniem pełnomocnika do 17-tego roku życia, a później nawyk ten w większości przypadków po prostu zostanie.