PWPW we współpracy ze starostwami przeprowadza w całej Polsce spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi OSK, gdzie prezentowane jest nowe oprogramowanie do korespondencji OSK ze starostwami. - To kampania akwizycyjna - oburzają się branżowcy i ślą pismo do ministra.

- Od września br. prowadzona jest intensywna kampania akwizycyjna produktu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych polegająca na organizowaniu we współpracy z starostwami powiatowymi spotkań z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców, na których prezentuje się oprogramowanie, aplikację komputerową niezbędną i jedyną (jak twierdzą przedstawiciele PWPW) do korespondencji OSK ze starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej - czytamy we wniosku, który w ostatnich dniach trafił do ministra Sławomira Nowaka (MTBiGM). Podpisały go cztery organizacje branżowe (LOK w Warszawie, PFFSK w Warszawie, PIGOSK w Piastowie, OIGOSK w Koszalinie). O co chodzi branżowcom?


W czerwcu organizacje zwróciły się do prezesa PWPW z prośbą o spotkanie, którego tematem miała być między innymi sprawa komunikacji elektronicznej z system teleinformatycznym wspierającym proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami celem pobierania i uaktualniania przez OSK informacji w profilu kandydata na kierowcę. Jak wynika z treści wniosku - prośbę zignorowano, co wzbudziło niepokój szkoleniowców. Teraz zwracają się do ministra o odpowiedź na załączone do wniosku pytania:


1. Czy zdaniem i zamysłem ministerstwa właściwe jest, że PWPW, wykorzystując dominującą na rynku monopolistyczną pozycję z racji właścicielstwa systemu teleinformatycznego „KIEROWCA” oraz wieloletnią współpracę ze starostwami, próbuje narzucić OSK swój produkt, twierdząc, że tylko on zapewni bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej?


2. Czy zdaniem ministerstwa jest uprawnione regulacjami prawnymi twierdzenie PWPW, jakoby tylko jej produkt informatyczny zapewniał i umożliwiał przedsiębiorcom prowadzącym OSK bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia MTBiGM z 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców?


3. Czy zdaniem ministerstwa właściwym jest, że starostwa powiatowe jako urzędy angażują powagę i autorytet władzy publicznej w promowanie oferty, produktu jednego komercyjnego przedsiębiorcy jakim przecież jest PWPW?


4. Czy ministerstwo podziela nasze stanowisko, że w świetle prawa od 19 stycznia 2013 r. na starostach będzie spoczywać prawny obowiązek kreowania i udostępniania warunków oraz ich systemów teleinformatycznych, które będą niezbędne ośrodkom szkolenia kierowców do wypełnienia obowiązków, o których mowa w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców?


5. Czy w związku z powyższym potencjalna próba blokowania (w jakiejkolwiek formie) przez starostę dostępu uprawnionym OSK do PKK lub udostępnianie PKK wyłącznie za pośrednictwem precyzyjnie określonej aplikacji (oprogramowania), której właścicielem jest konkretny podmiot - będzie stanowić naruszenie obowiązującego prawa?


Oprac. mp


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0