Jest rozporządzenie ws. symulatora

symulator jazdy

Rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych zostało podpisane 8 kwietnia.

Rozporządzenie przygotowało Ministerstwo Infrastruktury. Rozporządzenie określające wymagania techniczno-organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie do symulowania jazdy w warunkach specjalnych zostało już podpisane przez ministra Cezarego Grabarczyka. Szczegółowe warunki zaproponowane przez ministerstwo dotyczą tylko tych symulatorów, które zostaną zakupione po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to, że symulatory, które posiadają już certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji (np. niemiecki symulator F12HF-3/A88-NR), nadal będą mogły być używane podczas szkolenia kierowców zawodowych, a certyfikaty zachowają swoją ważność. W uzasadnieniu przyjętych zapisów czytamy:

„Dotychczas obowiązujące regulacje prawne nakładały na przedsiębiorców obowiązek użytkowania urządzeń posiadających odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, nie dając jednocześnie, żadnych wytycznych czy warunków niezbędnych do właściwej certyfikacji tych urządzeń. Wyżej wymieniona ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym dokonała korekty niepełnego stanu prawnego poprzez nałożenie na Ministra właściwego ds. transportu obowiązku przygotowania niniejszego rozporządzenia. Podstawą określania szczegółowych wymagań był przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu budowy symulatorów jazdy samochodem, w tym zwłaszcza tych, które są dedykowane szkoleniu kierowców. Brano także pod uwagę tendencję zmian tych konstrukcji, standaryzację rozwiązań i ich koszt. Dotyczyło to zwłaszcza: modelu ruchu i dynamiki pojazdu; układu wizualizacji i układu ruchu symulatora”.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Na razie nie wiadomo kiedy to będzie.

Przeczytaj rozporządzenie (w załączniku).

1 komentarz do “Jest rozporządzenie ws. symulatora”

  1. Pingback: วิเคราะห์บอลวันนี้

Dodaj komentarz