Jest rozporządzanie w sprawie ADR

Z datą 20 lutego br. ukazał się Dziennik Ustaw z rozporządzeniem w sprawie egzaminów ADR.

Rozporządzenie określa m.in.:

1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR;

2) szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR i jego wtórnika oraz sposób wypełniania zaświadczenia ADR;

3) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników;

4) wzór zaświadczenia ADR;

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

6) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz jego wtórnika.

red

W załączniku elektroniczna wersja dokumentu.

 

1 komentarz do “Jest rozporządzanie w sprawie ADR”

  1. Pingback: more helpful hints

Dodaj komentarz