Z datą 20 lutego br. ukazał się Dziennik Ustaw z rozporządzeniem w sprawie egzaminów ADR.

Rozporządzenie określa m.in.:


1) szczegółową formę i tryb przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR;


2) szczegółowy tryb wydawania zaświadczenia ADR i jego wtórnika oraz sposób wypełniania zaświadczenia ADR;


3) warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych zaświadczeń ADR i ich wtórników;


4) wzór zaświadczenia ADR;


5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;


6) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz jego wtórnika.


red


W załączniku elektroniczna wersja dokumentu.


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0