Jest projekt nowelizacji ustawy o kierujących

Na stronach sejmowych opublikowano właśnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

W projekcie przewidziano przesunięcie do 04 stycznia 2016 r. wejście w życie przepisów dotyczących między innymi: okresu próbnego po otrzymaniu po raz pierwszy pr. jazdy kat. B, obowiązkowych szkoleń w okresie pomiędzy 4 – 8 miesiącem, kursów reedukacyjnych

Zmiany są również w art. 128 ust. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt. 6 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”

Roman Stencel, prezes OIGOSK zwraca uwagę, że brak w projekcie ustawy postulowanej zmiany art. 128 w zakresie dotyczącym wymogu art. 28 ust.2 pkt.2 skutkuje brakiem vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

– W trybie pilnym wspólnie z kilkoma innymi organzacjami branżowymi (OIGOSK, PIGOSK, PFSSK, LOK) chcemy zgłosić poprawki odnośnie braku vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców – mówi Michał Łydka z zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. – Zgłosimy również kolejny raz propozycję poprawki pozwalającej ośrodkom na podstawianie na egzamin kat. B samochodów szkoleniowych.

Jeżeli propozycję poprawek nie zostaną uwzględnione, to od 19 stycznia 2013 r. ośrodek szkolenia kierowców będzie mógł prowadzić tylko przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a) salę wykładową,

b) pomieszczenie biurowe,

c) plac manewrowy oraz

d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

Projekt przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. m.in. żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze BOR będą mieli obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

 

mp

Projekt ustawy znajduje się w załączniku:

12 komentarzy do “Jest projekt nowelizacji ustawy o kierujących”

  1. To wszystko to jest jakiś chory żart. Nikt nic nie wie. Nikt nie widział jeszcze nowej bazy testów. Nikt nie wie jak będą wyglądać zapisy na kursy nauki jazdy. Nikt nie wie co wejdzie a co nie wejdzie. Wszystko opiera się na jakiś plotkach medialnych. W jaki sposób mamy szkolić skoro do zmian pozostał już tylko miesiąc, a my nadal oczekujemy konkretnych rozwiązań i informacji..

    1. Totalna bzdura ze wszystkim urzednicy klepia ustawy jak leci nikt tego nie analizuje pod katem zastosowania w praktyce ogranicza sie nam wolnosc gospodarcza jestem w branzy juz kilka ladnych lat ale takiego bardaku jeszcze nie widzialem pozyjemy zobaczymy ale czarno to widze

    1. A myśli Pan, że kierownik wydziału komunikacji jest chodzącą alfą i omegą. Dla mnie cała sprawa z wprowadzaniem tej ustawy jest żenująca! Przepisy wciskane na siłę. I nie tylko wy drodzy kierownicy OSK będziecie mieć problemy, najwięcej w tyłek dostaną właśnie wydziały komunikacji!

   1. Przecież treść art. 128 ust. 3 pkt 2 brzmi –
    „dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5 – w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”
    Co prawda przepis mówi tylko o infrastrukturze czyli można by sądzić że o tym co w pkt 1, jednak w mojej ocenie dotyczy to wszystkich wymagań z art. 28 ust. 2 bo tak właśnie jest sformułowany przepis. Gdyby rzeczywiście chodziło tylko o wymogi infrastrukturalne (pkt 1) to przepis brzmiałby tak: „dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1”

Dodaj komentarz