Na stronach sejmowych opublikowano właśnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

W projekcie przewidziano przesunięcie do 04 stycznia 2016 r. wejście w życie przepisów dotyczących między innymi: okresu próbnego po otrzymaniu po raz pierwszy pr. jazdy kat. B, obowiązkowych szkoleń w okresie pomiędzy 4 - 8 miesiącem, kursów reedukacyjnych


Zmiany są również w art. 128 ust. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:


„2) dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt. 6 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”


Roman Stencel, prezes OIGOSK zwraca uwagę, że brak w projekcie ustawy postulowanej zmiany art. 128 w zakresie dotyczącym wymogu art. 28 ust.2 pkt.2 skutkuje brakiem vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.


- W trybie pilnym wspólnie z kilkoma innymi organzacjami branżowymi (OIGOSK, PIGOSK, PFSSK, LOK) chcemy zgłosić poprawki odnośnie braku vacatio legis w zakresie obowiązku zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców - mówi Michał Łydka z zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL. - Zgłosimy również kolejny raz propozycję poprawki pozwalającej ośrodkom na podstawianie na egzamin kat. B samochodów szkoleniowych.


Jeżeli propozycję poprawek nie zostaną uwzględnione, to od 19 stycznia 2013 r. ośrodek szkolenia kierowców będzie mógł prowadzić tylko przedsiębiorca, który:


1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:


a) salę wykładową,


b) pomieszczenie biurowe,


c) plac manewrowy oraz


d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;


2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.


Projekt przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. m.in. żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze BOR będą mieli obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym.


 


mp


Projekt ustawy znajduje się w załączniku:

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0