Jerzy Polaczek: BRD priorytetem państwa

Niezbędne jest umocnienie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w polityce państwa i gremium eksperckiego pracującego nad bezpieczeństwem ruchu drogowego”.

Jerzy Polaczek, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury jednoznacznie stwierdził, że struktury takie jak Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinny brać konkretny, doniosły i aktywny udział w decyzjach podejmowanych przez państwo.

Pracujemy z praktykami, którzy z tymi przepisami spotykają się każdego dnia szkoląc kierowców w ośrodkach lub doskonaląc kierowców aby mogli uzyskać uprawnienia kierowcy zawodowego. Jestem gorącym zwolennikiem polityki konkretów, jeśli chodzi o wpływ ekspercki ludzi związanych z brd na decyzje, które mają bardzo praktyczny skutek legislacyjny. Mogę tutaj wskazać kilka ustaw z obszaru transportu. To jest obszar gospodarki regulowanej, w którym przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, w ruchu drogowym, w ruchu kolejowym, są zawsze związane z tym w jaki sposób i jak skutecznie chronimy ludzkie życie i zdrowie.