Jednym głosem ws. ustawy

Przedstawiciele największych stowarzyszeń skupiających właścicieli ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów oraz dyrektorzy WORD-ów uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami.

Przedstawiciele PFSSK; PIGOSK; OIGOSK i KSD WORD spotkali się 18 maja w siedzibie warszawskiego WORD-u przy ul. Odlewniczej. W spotkaniu zorganizowanym na wniosek Romana Stencla uczestniczyli: Andrzej Szklarski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, Tomasz  Matuszewski – pełnomocnik dyr. WORD Warszawa, Krzysztof Szymański -prezes PFSSK, Wojciech Szemetyłło – wiceprezes PFSSK, Wojciech Góra- wiceprezes PIGOSK, Roman Stencel- prezes OIGOSK oraz Zbigniew Popławski-wiceprezes OIGOSK. Podczas spotkania omówione były postulaty środowisk szkoleniowych złożone przewodniczącemu Podkomisji Posłowi J. Tomace. Głównym celem było uzgodnienie wspólnego stanowiska w obszarach ustawy, co do których wszyscy są zgodni.

Podczas spotkania dyskutowano o samochodach egzaminacyjnych. OIGOSK zaproponowało stworzenie możliwości egzaminowania pojazdem w dyspozycji osoby egzaminowanej. KSD WORD oraz PFSSK i PIGOSK nie zgodziły się na tak rewolucyjną zmianę. Chcą za to, by samochody egzaminacyjne kupowały konsorcja stworzone wspólnie przez WORD-y i OSK.
– Argumentowaliśmy, że dzisiaj konsorcjum jest tylko hasłem, kwestie szczegółowe miałyby być określone w stosownym rozporządzeniu. Uważamy, że przyjęte regulacje szczegółowe mogą nie uwzględniać w oczekiwanym stopniu interesów OSK i w konsekwencji  wdrożenie konsorcjum umocni pozycję WORD-ów – tłumaczy Roman Stencel. – Przede wszystkim wskazujemy ponadto , że konsorcjum nie wyeliminuje dolegliwego, bo kosztownego dla OSK zjawiska nieoczekiwanej konieczności  zmiany floty pojazdów szkoleniowych. Albowiem koncepcja konsorcjum zakłada zakupy pojazdów do egzaminowania nie później niż co 4 lata]

Druga sprawa, o której dyskutowano, dotyczyła podniesienia wymogów dla kandydatów na instruktorów. PFSSK z OIGOS zaproponowały, aby coroczne trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców były organizowane przez ogólnopolskie organizacje społeczne zrzeszające instruktorów i podmioty prowadzące OSK. W tym temacie udało się osiągnąć pełną zgodność. Różnice zdań pojawiły się za to przy dyskusji nad pomysłem publikowania rankingu zdawalności egzaminów państwowych jako instrumentu oceny jakości i efektywności pracy OSK i instruktorów. W przekonaniu prezesa Szklarskiego takie publikacje eliminowałyby „słabe” OSK. Zdaniem OIGOSK pomysł jest zły, bo o wyborze OSK decyduje głównie niska cena, a statystyki zdawalności egzaminów choćby „za pierwszym podejściem” są w środowisku postrzegane jako kontrowersyjne.

mur

Dodaj komentarz