Jaworzno szykuje się na… przyjęcie autonomicznych pojazdów

korek drogowy

Jaworzno, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Comtegra podjęły współpracę mającą zaowocować stworzeniem w mieście strefy, w której mogłyby poruszać się pojazdy autonomiczne.

Technologiczne trendy w branży motoryzacyjnej wyraźnie wskazują na to, że w najbliższych latach rozwój transportu drogowego będzie szedł w kierunku tworzenia pojazdów autonomicznych (samosterujących) oraz podniesienia udziału ilościowego pojazdów zasilanych energią elektryczną. W tym celu niezbędne jest opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację takich aut w sposób spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów. I właśnie w tym zakresie miasto Jaworzno zamierza współpracować z Instytutem Transportu Samochodowego oraz firmą Comtegra, zajmującą się tworzeniem systemów informatycznych. Jaki jest dalekosiężny cel?

– Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój elektromobilności w mieście – mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert. – Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy.

Prace będą realizowane w ramach trzech zależnych ścieżek: strategicznej, która będzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych; eksperymentalnej – poświęconej pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnej, pozwalającej na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

– Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego – lider w dziedzinie badań w szeroko rozumianym transporcie drogowym – jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowaniei wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych – podkreśla  Marcin Ślęzak, szef ITS.

Przedsięwzięcie jest śmiałe, ale, jak podkreślają podmioty współpracujące przy przedsięwzięciu, możliwe do zrealizowania. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

– Ponieważ realizacja tego wyzwania samodzielnie zdaje się być niemożliwa, dlatego rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów, którzy uzupełnią spektrum naszych kompetencji, mówi Dariusz Skonieczny, dyrektor rozwoju biznesu w Comtegrze. – Dzięki współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego udało nam się określić katalog zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Szczęśliwie okazało się też, że jest w Polsce miasto otwarte na innowacje i zainteresowane pracami nad określeniem organizacyjnego i technologicznego „progu wejścia”. W Jaworznie znaleźliśmy miejsce, w którym przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe. Spodziewamy się otrzymać klarowne wytyczne i narzędzia pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technologii.

jaz

Zdjęcie: Richard Masoner/Flickr

3 komentarze do “Jaworzno szykuje się na… przyjęcie autonomicznych pojazdów”

  1. Pingback: order magic mushroom spores online

  2. Pingback: yamaha seal seascooter

  3. Pingback: Learn More

Dodaj komentarz