Jarmuziewicz: Za system odpowiadają WORD-y

Tadeusz Jarmuziewicz

„Bezpośrednio odpowiedzialne za realizację zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu na prawo jazdy są WORD-y” – pisze sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz w odpowiedzi na interpelację posła Jerzego Materny.

Sporo miejsca w piśmie z resortu dotyczy kwestii systemu teleinformatycznego. Poseł Materna zapytał, czy za problem z jego przygotowaniem oraz wdrożeniem odpowiedzialność ponoszą WORD-y, czy jest to skutek niedopracowania odpowiedniego rozwiązania w ustawie o kierujących pojazdami. Zainteresowało go również, kto zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami odpowiada za przygotowanie i późniejsze funkcjonowanie nowego państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy i jaki podmiot jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie pytań egzaminacyjnych (ich kształt i treści) dla osób, które będą ubiegały się o prawo jazdy na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami.

Resort jasno wskazuje, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie nowego systemu egzaminacyjnego. Będą to tylko i wyłącznie WORD-y, które – jak czytamy w piśmie ? bezpośrednio odpowiadają za realizację zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu na prawo jazdy.

Jarmuziewicz wskazał również, że opublikowane trzy rozporządzenia (w sprawie egzaminowania, wydawania dokumentów i szkolenia) zawierają wszystkie wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców, przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy oraz wydających uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym także regulacje prawne dotyczące systemów teleinformatycznych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Kto da system ośrodkom?

W kolejnych punktach poseł dopytywał, kiedy, na jakich zasadach i od kogo ośrodki szkolenia kierowców otrzymają narzędzia do prowadzenia nowego teoretycznego egzaminu wewnętrznego oraz kto jest odpowiedzialny za przygotowanie części jednolitego systemu teleinformatycznego, za pomocą którego OSK mają współdziałać z WORD-ami i starostwami. Interesowało go również, czy wspomniane narzędzie informatyczne będzie dostępne w terminie umożliwiającym ośrodkom szkolenia kierowców przygotowanie się do jego stosowania od 19 stycznia 2013 r.

Resort odpowiedział: „Proces wydawania uprawnień do kierowania pojazdami jest obsługiwany przez działający we wszystkich wydziałach komunikacji system informatyczny „Kierowca”, który jest niezależny od Centralnej Ewidencji Kierowców. System ten zostanie rozbudowany do dnia 19 stycznia 2013 r. o funkcjonalności związane z elektronicznym obiegiem, w tym o „Profil kandydata na kierowcę”. Należy wskazać, że producent przedmiotowego systemu przygotuje w odpowiednim czasie bezpłatne rozwiązanie informatyczne zapewniające możliwość pracy z „Profilem kandydata na kierowcę” przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy organami samorządowymi a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA, za przygotowanie, obsługę i dostosowanie systemu „Kierowca” do wymagań nowych przepisów odpowiada PWPW SA”.

Resort transportu nie planuje zmian

Odnosząc się do pytania dotyczącego nowelizacji przepisów ustawy o kierujących pojazdami Jarmuziewcz zaznaczył, że minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących przygotowania projektu przepisów zmieniających ustawę o kierujących pojazdami.

Resort wskazuje jednak, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ze względu na brak możliwości rozbudowy i dostosowania funkcjonalności Centralnej Ewidencji Kierowców do wymagań ustawy o kierujących pojazdami, rozpoczęło prace legislacyjne zmierzające do przesunięcia wejścia w życie przepisów, których działanie jest związane z pełną funkcjonalnością CEK. Przesunięciu ulegną przepisy dotyczące okresu próbnego, centralnych ewidencji ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów, egzaminatorów, nowych zasad gromadzenia i ewidencji punktów karnych oraz komunikacji pomiędzy starostą a CEK. Zgodnie z informacją uzyskaną od MSW, planuje się przesunięcie wejścia w życie tych przepisów na dzień 4 stycznia 2016 r.

Jarmuziewicz w odpowiedzi wymienił również zapisy ustawy, które nie ulegną zmianom przed 19 stycznia. „Wskazuję się, że elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy oraz nowy wzór prawa jazdy są niezależne od osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez system CEK” – czytamy w piśmie.

Resort słucha głosu branży

Poseł w ostatnim pytaniu podjął kwestię uwzględniania w ewentualnej nowelizacji ustawy o kierujących postulatów kierowanych na piśmie do ministerstwa przez liderów organizacji społecznych środowiska OSK. „Uprzejmie informuję, że organizacje społeczne zawsze biorą udział w procesie uzgodnień projektów aktów prawnych przygotowywanych przez resort transportu” – czytamy w piśmie. „Wszelkie zgłaszane podczas procesu konsultacji postulaty są dokładnie analizowane i uwzględniane w przypadku, jeżeli są merytorycznie uzasadnione”.

Maciej Piaszczyński

 

2 komentarze do “Jarmuziewicz: Za system odpowiadają WORD-y”

  1. I to jest cały Jarmuziewicz jego styl i arogancja widać jak na dłoni że ustawa nie mogła się udać ponieważ on jest najmądrzejszy w POLSCE w tej sprawie i zna prawdę jedyną i objawioną a jeżeli jest coś nie tak to on jest MIEWINIiEN, to ludzie którymi kieruje i podobno nadzoruje a BAJZEL jest BAJZLEM
    kto temu człowiekowi to wytłumaczy ,Jarmuziewicz i Spółka oddajcie moje pieniądze. bierzecie je za psucie prawa, a ja tego nie chcę

  2. Brak okresu przejściowego to jest jakaś totalna porażka tej ustawy. Ogrom ludzi zdających kat. A czekających do wiosny z zaliczoną teorią na starych zasadach i widokami na egzamin na nowych motocyklu, placu, etc., bo nikt nie zadbał aby ich nauczyć nowych zasad. I jeśli w Sejmie Pan Minister Jarmuziewicz stwierdza, że to jest problem zdających, bo sami chcieli zdobyć prawo jazdy. To nasuwa się tu tylko jedno pytanie jakim cudem taki Idealista totalnie oderwany od rzeczywistości został Ministrem??

Dodaj komentarz