WORD we Wrocławiu zadecydował już o wyborze systemu egzaminacyjnego. Przyjęto ofertę ITS/Sygnity. O szczegółach rozmawiamy z Grzegorzem Kajcą, dyrektorem WORD-u Wrocław.

Maciej Piaszczyński: Za jaką kwotę zaoferował WORD-owi ITS przygotowanie, obsługę i wdrożenie systemu do obsługi procesu egzaminowania? Ile proponowało PWPW?


Grzegorz Kajca: Oferta konsorcjum ITS/Sygnity S.A. była skierowana do wszystkich ośrodków egzaminowania, które indywidualnie podejmowały decyzje o wyborze oferenta. Łączna wartość to 20.292,00 zł. netto. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponowała wykonanie analogicznego zamówienia za kwotę 44.501,00 zł. netto.


Czy WORD we Wrocławiu konsultował swoją decyzję z KSD WORD?


Dyrektor WORD we Wrocławiu jako członek KSD WORD przez cały czas uczestniczy w konsultacjach dotyczących wdrożenia systemu obsługi procesu egzaminowania. Jednak dyrektorzy ośrodków egzaminowania podejmują decyzje samodzielnie.


Każdy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, jest samorządową wojewódzką osoba prawną i jako taka jest uprawniony do dokonywania zakupów dostaw i usług we własnym zakresie.


Jak wybór systemu ITS ma się do zapytania ofertowego, które zostało przygotowane przez prawników z kancelarii Ćwik i Partnerzy, gdzie mowa jest o jednolitości systemu i o tym, że ma on obowiązywać we wszystkich WORD-ach w kraju? Czy Państwa wybór oznacza, że we wszystkich WORD-ach będzie obowiązywał system ITS?


Działamy zgodnie z obowiązującym w tej materii prawem. W przypadku postępowań nietypowych czy skomplikowanych możemy - tak jak każdy podmiot - korzystać z pomocy specjalistów zewnętrznych. W przypadku tego postępowania uznaliśmy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem do przeprowadzenia go we własnym zakresie. Dla nas wiążącym było to, że wybrana przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. poz.1005) i zapewnia system spójny i jednolity ze wszystkimi WORD-ami w Polsce.


Wymóg jednolitości powoduje, iż systemy muszą spełniać te same funkcje tj. przede wszystkim umożliwiać pobranie profilu kandydata na kierowcę z bazy udostępnionej przez starostów oraz przeprowadzenie egzaminu dla każdej osoby zgłaszającej się do WORD.


Nie podzielamy też stanowiska, że tylko postępowania przygotowane przez Kancelarię Prawną Ćwik i Partnerzy dają gwarancję jednolitości, bowiem każdy z dyrektorów WORD i tak będzie podejmował decyzję samodzielnie i niezależnie od kancelarii doradczych.


Co w przypadku, gdy inne WORD-y zdecydują się na system PWPW?


Każdy z ośrodków zobligowany jest do posiadania systemu spełniającego wymogi ustawowe, niezależnie, od którego dostawcy system pochodzi.


Jakie będą dalsze kroki WORD-u, czy będą dodatkowe teksty, konsultacje?


Po zawarciu umowy z konsorcjum ITS/Sygnity S.A. realizowany będzie szczegółowy harmonogram wdrożenia systemu tj. przeprowadzenie migracji danych, przeszkolenie pracowników, integracji z systemami zewnętrznymi.


 


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0