- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ITS związane jest z nieprawidłowościami w przetargach na dostarczenie systemu teleinformatycznego. Wpłynęło do nas 19 lutego - informuje Paweł Śledziecki, szef Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Północ.

Chodzi o art.231 paragraf 1 (funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) lub paragraf 3 (jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz art. 271 paragraf 1 kodeksu karnego (funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).


Zawiadomienie złożył wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz.


Jakub Ziębka

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0