IRU apeluje ws. tachografów

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) potwierdza, że niedotrzymanie daty 16 czerwca 2010 r. jako terminu wprowadzenia tachografu cyfrowego dla operacji AETR, będzie miało szkodliwe skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W Genewie ZO IRU przyjęło Rezolucję w sprawie umowy AETR EKG ONZ i realizacji tachografu cyfrowego. Janusz Łacny, prezydent IRU, powiedział: „IRU w pełni popiera wprowadzenie tachografów cyfrowych dla wszystkich operacji AETR tak szybko, jak to tylko możliwe. To urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego ma zasadnicze znaczenie dla monitorowania poziomu odpoczynku i pracy kierowców. Z tego powodu jego realizacja nie powinna być szybka, tylko przeprowadzona w sposób dokładny i bezpieczny. Jeśli bardzo wrażliwe zadania, takie jak wydawanie kart, prowadzone są z pośpiechem, bez zachowania bezpieczeństwa, zgodnego z naczelną zasadą integralności, to system tachografów cyfrowych na terenie całego obszaru AETR, w tym UE, może być zagrożony, a wraz z nim bezpieczeństwo ruchu drogowego, z uwagi na możliwość niewłaściwego wykorzystania tej karty”.

Rezolucja IRU podkreśla też wpływ wprowadzania systemu na wymianę handlową. Szacuje się, że do połowy 2010 r. aż 50 tys. pojazdów z krajów spoza UE musi być wyposażonych w tachografy cyfrowe. Jeżeli pojazdy te nie będą mogły poruszać się zgodnie z prawem, ze względu na wymagania odnoszące się do stosowania karty kierowcy i kalibracji, to obroty handlowe pochodzące z przewozów lądowych między UE, WNP, Turcją i Bałkanami zachodnimi, które w 2007 r. wyniosły 175,5 mld euro, mogą być zagrożone.

Zgodnie z wymogami Poprawki nr 5 do Umowy AETR, od 16 czerwca 2010 r. wszystkie nowe pojazdy dopuszczone do ruchu po raz pierwszy w ramach AETR, muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Od tego momentu wszystkie pojazdy, w tym będące w ruchu, muszą być kalibrowane przez autoryzowane warsztaty i prowadzone przez kierowców, którzy posiadają osobistą kartę, wydaną przez ich rządy. Jednak dla większości krajów spoza Unii nie będzie to po prostu możliwe co najmniej przez 12 miesięcy od momentu wejścia w życie tego nowego wymogu.

Rezolucja IRU wzywa zatem rządy do przyjęcia planu awaryjnego opracowanego przez specjalną grupę roboczą ONZ na posiedzeniu 22 – 23 kwietnia 2010 r. Plan zakłada umożliwienie kierowcom pochodzącym z krajów nie przygotowanych do wprowadzenia nowych zasad, wyposażenie pojazdów w tachograf przy pierwszym pobycie za granicą, gdzie są autoryzowane warsztaty. Rezolucja IRU podkreśla, że okres karencji powinien zostać przedłużony tak, aby rządy, które są stronami, miały czas na pełne i bezpieczne wdrożenie systemu.

Źródło: Polska Gazeta Transportowa

3 komentarze do “IRU apeluje ws. tachografów”

  1. Pingback: Best KelTec Shotguns For Sale Near Me

  2. Pingback: atomic wheelchair

  3. Pingback: Devops consulting

Dodaj komentarz