"Zgodnie z wymaganiami ogłoszenia przetargowego wynikającymi z rozporządzenia dotyczącego systemu teleinformatycznego dla WORD, Konsorcjum ITS/Signity podało prawdziwe informacje na temat dostępu do systemu teleinformatycznego starostw powiatowych" - możemy przeczytać w oświadczeniu Instytutu Transportu Samochodowego przygotowanego w czwartek wieczorem w odpowiedzi na informacje o złożeniu przez wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

 


Dotyczy ono domniemanych nieprawidłowości w przetargach na dostarczenie systemu teleinformatycznego ITS. Wiceminister powołał się na art. 231 paragraf 1 (funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) lub paragraf 3 (jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz art. 271 paragraf 1 kodeksu karnego (funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).


W oświadczeniu ITS czytamy, że konsorcjum jest od dawna przygotowane na integrację systemów na linii WORD - starostwo powiatowe. Dlaczego więc połączenie nie działa? Wedle ITS, z przyczyn od nich niezależnych nie został przez PWPW udostępniony za darmo tzw. profil kandydata na kierowcę.


ITS przypomina także, że „firma Sygnity złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo dotyczące działań Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Konsorcjant Sygnity zarzuca Wytwórni między innymi bezprawne przedstawianie WORD-om swoich produktów, jako jedynych właściwych, a także mnożenie przeszkód uniemożliwiających dostęp konkurencji do systemu obsługującego PKK”.


ITS poinformował także, że na ich oprogramowaniu przeprowadzono dotąd 100 tys. nowych egzaminów teoretycznych, a zdawalność wynosi średnio 30 proc., choć w przypadku niektórych WORD-ów nawet 50 proc.


Jakub Ziębka


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0