Info-Car.pl się zmienia, czyli nowe funkcjonalności systemu

Zainstalowanie terminalu płatniczego na stanowisku obsługi klientów w urzędzie nie zawsze jest możliwe. Teraz ten problem został rozwiązany. PWPW stworzyła dodatkową, całkowicie darmową aplikację, umożliwiającą pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.

Info-Car.pl to kompleksowy system stworzony przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościo­wych dla wydziałów komunikacji starostw powiatowych, ośrodków ruchu drogowego, ich klientów oraz kandydatów na kierowców szkolących się w OSK. W jego skład wchodzi także platforma internetowa o tej samej nazwie. Znajdują się tam informacje przydatne zarówno dla kandydatów na kierowców jak i osób posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami. Wśród dostępnych funkcjonalności znajdują się m.in.: próbny egzamin na prawo jazdy, możliwość dokonania zapisu na egzamin, opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego.

Jednym z najważniejszych udogodnień, które daje system jest integracja systemów Po­jazd i Kierowca z terminalami płatniczymi. Po­zwala ono na dokonywanie płatności za czynności administracyjne kartą. Umieszczenie terminali bezpośrednio na stanowisku, przy którym obsługiwany jest interesant spowodowało, że jakość i czas obsługi uległy znacznej poprawie. Dlatego też klienci urzędów bardzo chętnie korzystają z możliwości płacenia kartami płatniczymi.

Kolejne udogodnienie

Jednak, z przyczyn organizacyjnych albo czysto technicznych, nie zawsze możliwe jest zainstalowanie terminalu płatniczego na stanowisku obsługi klientów w urzędzie. Teraz ten problem został rozwiązany. PWPW przygotowała dodatkowy moduł, będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl, czyli aplikację kasową, umożliwiającą pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl  w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.

Najważniejszym atutem tego rozwiązania jest zachowanie możliwości korelacji płatności z daną sprawą, realizację należności za pośrednictwem karty płatniczej przy zachowaniu stałej opłaty manipulacyjnej oraz możliwość wymiany danych o  zrealizowanych transakcjach z systemami finansowo-księgowymi urzędu.

Opracowana przez PWPW aplikacja jest dla klientów całkowicie darmowa.  System Kasa jest w pełni zintegrowany z systemami Pojazd i Kierowca oraz WORD. Daje to możliwość weryfikacji pobranej opłaty.

Na dwa sposoby

Obsługa płatności może się odbywać w punkcie kasowym, który nie jest połączony z systemami Pojazd i Kierowca oraz WORD, na dwa sposoby.

Pierwszy to taki, że klient otrzymuje od urzędnika dokument stanowiący rachunek. Udaje się  z nim do okienka kasowego. Po uiszczeniu opłaty powraca ze stosownym dokumentem do urzędnika obsługującego jego sprawę. Operator systemu będzie w stanie zweryfikować dokonaną płatność w swoim systemie.

Drugi z wariantów rozpoczyna się przy stanowisku kasowym. Po opłaceniu rachunku klient  udaje się z potwierdzeniem zapłaty za wybraną sprawę urzędową do okienka obsługi klienta, żeby dokończyć jej załatwianie.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe funkcjonowanie platformy Info-Car.pl, liczbę obsługiwanych poprzez system spraw oraz jakość obsługi, wdrożenie aplikacji w innych wydziałach urzędów okaże się dużym udogodnieniem dla samych instytucji jak i ich klientów. Aplikacja umożliwi dokonywanie płatności także za inne czynności urzędowe. Co ważne, nie tylko związane bezpośrednio z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Nowości na Portalu Starosty

W najbliższym czasie system Info-Car.pl uzyska także możliwość obsługi płatności za czynności realizowane w Portalu Starosty. Rozwiązanie to, pod względem funkcjonalności, będzie identyczne z obecnie wdrażanymi funkcjonalnościami w Systemach Pojazd i Kierowca. Użytkownicy, oprócz obsługi płatności za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na Portalu Starosty, otrzymają również możliwość przyjmowania i rejestrowania przedpłat dokonywanych na portalu Info-Car.pl a także obsługi dotychczasowych sposobów płatności (kasa, bank, poczta). Płatności w Portalu Starosty będą również zintegrowane funkcjonalnie z aplikacją kasową.

Wasze komentarze (1)

  1. Tylko za każdą operacje PWPW inkasuje od klienta 2,00 zł. (np. opłata za teorie 30,00 zł. + 2,00 zł razem płaci się 32,00 zł.) a płacąc przy użyciu bankowego terminalu klient nic nie dopłaca a dysponent terminala płaci max. 0,5 % wpłaty to w tym przypadku jest 15 groszy. SUPER pomysł PWPW !

Dodaj komentarz

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.