Swoją rezygnację Aleksander Igielski złożył podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szklenia Kierowców. Nastąpiło zaraz przed rozpatrzeniem pięciu wniosków o jego odwołanie.

Rozpatrzenie wniosków o odwołanie Aleksandra Igielskiego z funkcji prezesa miało być jednym z głównych punktów Walnego Zgromadzenia Członków Izby, które odbyło się 30 marca w siedzibie PIGOSK. Nie doszło jednak do tego, bo - jak dowiedzieliśmy się od jednego członków izby - Igielski wyprzedzając ten punkt porządku obrad, już na samym otwarciu zebrania oświadczył, że rezygnuje z funkcji prezesa. Jako powód podał utrudnioną współpracę z zarządem izby.


To nie koniec zmian w zarządzie. Swoje wnioski o rezygnację z funkcji już miesiąc temu złożyli sekretarz zarządu Jan Domasik i skarbnik Czesław Swaryczewski. W związku z rezygnacją prezesa i dwóch członków zarządu, odbyły się wybory uzupełniające do władz PIGOSK.


Nowym prezesem został Jan Domasik, wiceprezesami Wojciech Góra i Marek Gawroński, sekretarzem Czesław Swaryczewski, natomiast skarbnikiem Marek Stasiak.


Podczas zebrania głosowano również nad wnioskami: o zakończenie przez PIGOSK formalnej działalności szkoleniowej oraz o pozyskanie dla organizacji partnera technologicznego z platformą e-learningową. Żaden z tych wniosków nie został jednak przegłosowany. 


mp


Fot. PIGOSK

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0