Ministerstwo Infrastruktury na swojej stronie internetowej opublikowało oficjalny komunikat w sprawie nieprawidłowości w szkoleniach kierowców zawodowych organizowanych przez OZPTD (czytaj poniżej).

Komunikat:


Dnia 1 kwietnia 2011 roku Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, działając w oparciu o art. 304 § 2 kpk, złożył zawiadomienie do Prokuratur Rejonowych: w Kępnie, Kielcach i Kościerzynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe, organizowane przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego w ośrodkach szkoleniowych tego Związku, polegającego na poświadczaniu nieprawdy w dokumentacji oraz przestępstwa polegającego na podżeganiu do popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jednocześnie Minister Infrastruktury polecił Wojewodom w trybie pilnym, w nadzorowanych przez nich ośrodkach szkoleniowych:


* sprawdzenie zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami,


* dokonanie przeglądu kadry wykładowców w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia zajęć,


* sprawdzenie czy w ośrodkach szkolenia istnieją mechanizmy nadzoru wewnętrznego nad prowadzonymi zajęciami,


* wzmożenie działań kontrolnych w ośrodkach szkolenia w zakresie prawidłowości realizacji programu szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem.


źródło: www.mi.gov.pl

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0