GAMBIT 2010

W dniach 22-23 kwietnia na Politechnice Gdańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa na drodze.

Temat VII Międzynarodowego Seminarium GAMBIT brzmiał „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej UE”. Podczas seminarium spotkali się specjaliści odpowiedzialni za drogownictwo, nadzór nad ruchem drogowym, edukację, kształcenie i egzaminowanie kierowców oraz kontrolę techniczną pojazdów. Tegoroczna edycja była poświęcona przygotowaniom Polski do realizacji dyrektywy unijnej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz efektom polskiego udziału w projekcie EuroRAP.

Pierwszego dnia odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Zintegrowanym Systemie Bezpieczeństwa Transportu” (referaty: Perspektywy integracji systemu brd w Polsce w ramach koncepcji ZEUS; Transport publiczny w zintegrowanym systemie brd; Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie brd; System niezależnych badań wypadków drogowych w koncepcji ZEUS).

Drugiego dnia odbyły się dwie sesje naukowe poświęcone polskim doświadczeniom z realizacji projektu EuroRAP (referaty: Rola Programu EuroRAP w poprawie brd w Europie; Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce; Europejski Atlas ryzyka; Ocena zagrożenia na sieci dróg – doświadczenia EuroRAP, AusRAP oraz iRAP) oraz realizacji dyrektywy europejskiej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (referaty: Działania GDDKiA w aspekcie realizacji Dyrektywy 2008/96/WE; Ocena wpływu projektów infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego).

4 komentarze do “GAMBIT 2010”

  1. Pingback: ks

  2. Pingback: beste borsten

  3. Pingback: Devops consulting services

  4. Pingback: visit here

Dodaj komentarz