Federacja żąda głowy Bogdanowicza

– Wystąpić do Ministra Infrastruktury o odwołanie ze stanowiska dyrektora departamentu Andrzeja Bogdanowicza za złą współpracę na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niewłaściwą współpracę z PFSSK – taki wniosek niemal jednogłośnie przegłosowano podczas XIII Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, który odbył się 26 marca br. w Tomaszowie Mazowieckim.

Z wnioskiem, w imieniu delegacji gorzowskiej, wystąpił Władysław Drzazga, prezes Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców oraz przewodniczący zebrania. – Bogdanowicz powinien odejść za całokształt współpracy z PFSSK- mówił Drzazga.
Głownie zarzuty to: prowadzenie pod obrady Rady Ministrów, a następnie jako projekt rządowy pod obrady Sejmu projektu Ustawy o kierujących pojazdami, który wzbudza tyle kontrowersji OSK oraz powszechne niezadowolenie środowiska instruktorów nauki jazdy; wprowadzenie karty przeprowadzonych zajęć formatu A4, która jest powszechnie krytykowana i nie zgodna z programem nauczania; wprowadzenie w przeszłości obowiązku badań technicznych pojazdów do nauki jazdy co pół roku; pomijanie zgłaszanych wniosków i sugestii ze strony środowiska OSK.

Drzazga podczas wystąpienia przypomniał również domniemania na temat znajomości Bogdanowicza z Aleksandrem Igielskim, właścicielem sieci szkół w Zachodniopomorskiem, o których pisała niedawno „Gazeta Wyborcza”. – Nie chcemy takiego dyrektora Departamentu Transportu, który bierze pod uwagę jedynie rozwiązania proponowane przez PIGOSK (Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców – przyp. red.) Aleksandra Igielskiego jako kolegi ze studiów w Szkole Oficerskiej w Pile, który ma inne priorytety osiągania celów niż dobro PFSSK.

Głosowanie pokazało, że argumenty Drzazgi trafiły do delegatów, bowiem za wnioskiem zagłosowały aż 34 osoby (na 36 uprawnionych). Na tej podstawie zostanie przygotowane pismo, które ma trafić do rąk Ministra Infrastruktury. Drzazga zaznacza, że pismo trafi również do rąk premiera.

Podczas zebrania przegłosowano również następujące wnioski delegatów:

– w sprawie działań na rzecz ustalenia urzędowej ceny minimalnej na szkolenia, w sprawie działań na rzecz powstawania Super OSK w ramach poszczególnych kategorii prawa jazdy,

– w sprawie skierowania do MI z zapytania, czy opłaty pobierane przez WORD-y za samochód, który podstawia osoba egzaminowana jest zgodny z prawem,

– o powołanie grupy odpowiedzialnej za redagowanie materiałów prasowych PFSSK,

– aby wszystkie sprawy dotyczące podejmowanych decyzji związanych z kształtem projektowanych przepisów były konsultowane z komitetem doradczym zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,

– zobowiązanie zarządu PFFSK do działania na rzecz wyjaśnienia możliwości zaskarżenia w organizacjach międzynarodowych przetargów, podczas których WORD-y kupują samochód za zaniżone kwoty.

Jednym z punktów zjazdu było również zaprezentowanie przez prezesa PFSSK Krzysztofa Szymańskiego raportu z inicjatyw podejmowanych w 2010 w ramach działalności organizacji, gdzie omówił m.in. działania w ramach procedowania Ustawy o kierujących, przebieg konkursu „Instruktor Roku”, który odbył się w Białymstoku, oraz wyjazdy i konferencji, w których wzięli udział przedstawiciele federacji. Szymański przedstawił następnie propozycję dalszych działań zarządu. Wymienił tu m.in.: wdrażanie przepisów Ustawy o kierujących, współpracę w ramach tworzenia przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz współpracę w ramach tworzenia ośrodków spełniających wymagania.

W odbywających się później głosowaniach, delegaci udzielili absolutorium zarówno zarządowi, jaki i komisji rewizyjnej oraz sądowi koleżeńskiemu.

Obszerną relację ze zjazdu zaprezentujemy w majowym numerze Szkoły Jazdy.

mp

 

10 komentarzy do “Federacja żąda głowy Bogdanowicza”

  1. Ty cipo jesteś wyjątkowy ŁOBUS, jak ty wypowiadasz się o człowieku, któremu do pięt nie dorastasz. Ja sobie stawiam za cel dotrzeć do ciebie i nauczę cię kultury wypowiedzi i to szybko dotrę. Zobaczysz ile będzie cię to kosztować.

      1. Pingback: ufabtb

      2. Pingback: เติม เงิน ps5

      3. Pingback: โรงแรมแมวพัทยา

Dodaj komentarz