Fakty OSK 26.05.2021 – Czy ministerstwo zdąży?

Egzamin swoje, a praktyka drogowa swoje. Zmiana ustawy nie zmienia egzaminu.

Za tydzień zmieniają się przepisy i tym samym relacja pomiędzy pieszymi, a kierowcami. Po zmianie pieszy będzie mieć pierwszeństwo wchodząc na przejście. Nie zmieniło się natomiast brzmienie zapisów, które regulują przeprowadzanie egzaminu. Egzaminator będzie mógł przerwać egzamin tylko wtedy, gdy kandydat nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje się na przejściu. To prowadzi do rozbieżności w prawie.
Niebawem okaże się, czy to pomyłka, czy może ministerstwo ma jeszcze czas i dopracuje szczegóły?