Fakty OSK 26.01.2022 – Prace nad ustawą o kierujących pojazdami

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami.

W informacji na stronie Ministerstwa czytamy, że powołany zespół doradczy zajmie się analizą obecnej sytuacji dotyczącej szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, instruktorzy, egzaminatorzy oraz organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wypracowane propozycje zmian mają podnieść jakość szkolenia oraz zwiększyć obiektywizm procedur egzaminacyjnych. Ministerstwo uważa także, że niezbędne jest wprowadzenie wyższych wymagań dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Wychowanie komunikacyjne w klasach czwartych oraz jazdy doszkalające dla młodych kierowców łamiących przepisy będą wyrazem dbałości o bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg. A egzaminacyjna baza ma zostać wzbogacona o nowy typ pytań. Oby bez błędów…