Fakty OSK 20.10.2021 – Ważność dokumentu i uprawnień

Utrata bezterminowych uprawnień – jak się bronić?!

Wielu kierowców posiadających bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi traci je podczas procesu wymiany prawa jazdy z powodu błędów urzędniczych. Częstą pomyłką jest mylenie daty ważności dokumentu z datą ważności uprawnień. Analizując przypadek rzeszowskiego kierowcy, który zaskarżył decyzję starosty, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że należy odróżnić ważność uprawnień od ważności dokumentu, a techniczna czynność wymiany dokumentu nie może pozbawić obywatela wcześniej nabytych uprawnień.