Fakty OSK 19.05.2021 – Hulajnogi po nowemu

Hulajnoga tylko z prawem jazdy? Przepisy wchodzą 20 maja.

Urządzenie Transportu Osobistego, Urządzenie Wspomagania Ruchu i hulajnoga elektryczna to nowe pojęcia, które pojawią się niebawem w prawie.
Jadący tymi pojazdami będą stanowili odrębna grupę uczestników ruchu drogowego. Nie będą ani pieszymi, ani kierującymi pojazdami.
Nowe regulacje mają określić zasady przemieszczania oraz pierwszeństwa przejazdu. Użytkownicy nowej grupy pojazdów będą musieli korzystać z drogi dla rowerów. Na jezdnie będą mogli wjechać tylko w przypadku ograniczenia prędkości do 30 km.h.
W przypadku jazdy po chodniku muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz z ustąpić miejsca pieszym.
Łamanie tych przepisów będzie wiązało się z otrzymaniem mandatu.
Nowością będzie konieczność posiadania prawa jazdy. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia będą musiały posiadać prawo jazdy AM bądź kartę rowerową. Minimalny wiek uprawniający do jazdy takimi pojazdami to 10 lat.
Przepisy wchodzą w życie 20 maja.