Fakty OSK 16.02.2022 – Na kłopoty… Romik

Konrad Romik, dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, został wybrany przewodniczącym komisji zajmującej się układaniem i recenzowaniem pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy.

Nowego przewodniczącego, powołanego przez ministra infrastruktury- Andrzeja Adamczyka, czeka trudne zadanie. Pracę rozpoczyna w sytuacji skandalu związanego z pojawieniem się błędnych pytań na państwowym egzaminie z teorii. Przed Romikiem nie tylko skomplikowane, ale także żmudne zadanie. Prowadzona przez niego komisja musi przejrzeć, przepraszamy: zweryfikować, ponad 3000 pytań egzaminacyjnych. Część z nich nadaje się wyłącznie do usunięcia. Ale najważniejsze wyzwanie to często postulowana przez całe środowisko ośrodków szkolenia kierowców zmiana podejścia do metod weryfikacji wiedzy kandydatów na kierowców. Tak, abyśmy sprawdzali w czytelny i prosty sposób rzeczywistą wiedzę kursantów, a nie zapędzali ich w pułapkę zrozumienia skomplikowanych struktur gramatycznych języka polskiego.