Fakty OSK 14.09.2022 – 40 lekcji pierwszej pomocy

I to w każdym roku nauki w szkołach ponadpodstawowych. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z projektem, który znalazł się już w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, za organizację nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej odpowiedzialne będą szkoły. Wymiar nauki został określony na nie mniej niż 40 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. To około jedna godzina tygodniowo! Na razie brakuje informacji szczegółowych. Wiemy jedynie, że zakres nauki, warunki i sposób nauczania zostaną określone rozporządzeniem, którego treść opracują ministrowie zdrowia, edukacji i nauki oraz spraw wewnętrznych.