Fakty OSK 09.02.2022 – Pomyłka sądu i pół roku więzienia

Sąd Najwyższy podjął decyzję o kasacji wyroku skazującego na 6 miesięcy pozbawienia wolności kierowcę, który został niesłusznie skazany.

Historia sięga roku 2014, w którym warszawski kierowca został prawomocnie skazany za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu środka odurzającego- marihuany. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę na błędną kwalifikację czynu. Kierowanie po użyciu, a nie pod wpływem, środka odurzającego jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Sytuacja byłaby zdecydowanie jaśniejsza, gdyby kierowca spożył alkohol- polskie prawo wyraźnie wskazuje poziom alkoholu, który jest wykroczeniem albo przestępstwem. Takie limity nie zostały ujęte w polskim prawie w odniesieniu do środków odurzających.