Fakty OSK 06.07.2022 – Mandaty bez punktów

Nowy wzór odcinka C formularza mandatu karnego nie będzie zawierał informacji o liczbie punktów karnych za popełnione wykroczenie.

Opublikowany został projekt zmiany rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Przewiduje on wprowadzenie nowego formularza druku mandatu w związku z wejściem w życie ustawy z 2 grudnia 2021 roku o zmianie Ustawy prawo o ruchu drogowym. Projektodawca uważa, że wprowadzenie rozwiązań ułatwiających kierowcom dostęp do informacji o popełnionych przez nich wykroczeniach w ruchu drogowym sprawia, że wpisywanie w formularzu mandatu liczby nałożonych punktów karnych jest niepotrzebne.