Elektroniczny wniosek o prawo jazdy dostępny na ePUAP

ePUAP strona internetowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) usługę, za pomocą której starostwa powiatowe mogą bezpłatnie umożliwić mieszkańcom składanie wniosku o wydanie prawa jazdy przez Internet.

Usługi udostępniane przez MSWiA na platformie ePUAP są nieodpłatne i jednolite dla wszystkich instytucji publicznych. Trzeba zaznaczyć, że korzystanie z usługi MSWiA przez instytucje nie jest obowiązkowe.

 Aby aktywować usługę zainteresowane starostwa powiatowe muszą mieć założone konto na platformie ePUAP z uprawnieniami Instytucji Publicznej. Jako użytkownik platformy mogą bezpłatnie zainstalować i świadczyć usługę na drodze elektronicznej. Podręcznik oraz narzędzie, które pomoże zainstalować usługę znajdują się na stronie internetowej ePUAP (www.epuap.gov.pl) w dziale „Administracja”, w zakładce „Zainstaluj usługę – usługi powiatowe”.

 Udostępniając usługę „Wniosek o wydanie prawo jazdy”, MSWiA umożliwiło starostwom powiatowym spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Rozporządzenie to nakłada na instytucje właściwe do spraw wydawania prawa jazdy przyjmowanie wniosków elektronicznych.

 Projekt ePUAP2, w ramach którego rozbudowywany jest wachlarz usług dostępnych na portalu www.epuap.gov.pl, realizowany jest przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

Portal ePUAP jest częścią większego projektu – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, realizowanego w ramach Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Portal za zadanie ma udostępnić wszelkie niezbędne informacji na temat usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną.

Oprac. mp

źródło: MSWiA

 

 

2 komentarze do “Elektroniczny wniosek o prawo jazdy dostępny na ePUAP”

  1. Pingback: aksara178 rtp

Dodaj komentarz