Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów. Wszystkie nowości podyktowane są wprowadzeniem na egzamin ekojazdy.

Jakie będą zatem nowe zadania egzaminacyjne? Oceniana zostanie „umiejętność właściwej dla energooszczędnej jazdy zmiany biegów (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie około 2000 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h” oraz „umiejętność właściwego dla energooszczędnej jazdy korzystania z momentu obrotowego silnika podczas hamowania; stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)".


Co możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu? „Obydwie umiejętności wpływają na efektywne zużycie paliwa”.


Proponowane zmiany są podyktowane potrzebą wdrożenia do prawa polskiego części dyrektywy unijnej. Mają wejść życie od 1 stycznia.


jaz


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0