Egzamin na kat. A – na starych, czy nowych zasadach?

motocyklista jadący na motorze

Portal Motogen opublikował niedawno pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, z którego wynika, że jeżeli zaczęło się kurs na prawo jazdy przed 19 stycznia, to egzamin można będzie zdawać również na starych zasadach. – To pomyłka – dementuje resort.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich było odpowiedzią na pytanie, co będzie z osobami, które rozpoczęły kurs na prawo jazdy przed wejściem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami. Na jakich zasadach będą zdawać egzamin?

„Zgodnie z art. 134 ustawy o kierujących pojazdami, szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów” – czytamy w piśmie z biura RPO. „Zatem, nawet jeśli do 19 stycznia 2013 r. nie uzyska Pan prawa jazdy kategorii A, ale będzie Pan w trakcie szkolenia lub uzyska Pan zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, będzie mógł Pan przystąpić do egzaminu sprawdzający na dotychczasowych zasadach (tj. na podstawie przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym) w terminie późniejszym, nawet po wejściu w życie nowej ustawy.” Pod pismem podpisała się Jolanta Koczarowska, główny specjalista.

O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W odpowiedzi czytamy: „W mediach elektronicznych została opublikowana opinia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie trybu przystępowania do egzaminu na prawo jazdy kat. A, w przypadku rozpoczęcia kursu w szkole nauki jazdy przed 19 stycznia 2013 r. W piśmie RPO została wyrażona błędna opinia, według której rozpoczęcie szkolenia na prawo jazdy kategorii A przed dniem 19 stycznia 2013 r. będzie uprawniać do złożenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii A na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W opinii Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich błędnie powołało się na art. 134 ustawy o kierujących pojazdami, który odnosi się do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a nie do egzaminu na prawo jazdy. Na dotychczasowych zasadach prowadzi się wyłącznie szkolenie osób ubiegających się o wydanie praw jazdy, a nie egzamin państwowy.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Natomiast art. 134 ust. 2 ww. ustawy mówi o zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy, które zachowuje ważność w zakresie, w jakim zostało wydane. Zaświadczenie to będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie określonego szkolenia i uprawniającym do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

Wraz z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami egzamin państwowy na prawo jazdy będzie przeprowadzany wyłącznie na nowych zasadach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, określonymi w rozdziale 3 Egzamin państwowy, rozdziale 4 Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego oraz rozdziale 5 Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.”

Jednocześnie MTBiGM wystąpiło do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o sprostowanie opinii w sprawie zasad zdawania egzaminu na prawo jazdy.

Niestety, to nie ostatni temat związany z nową ustawą, który pojawia się w mediach. Wprowadza ona nowe kategorie prawa jazdy – A2 i AM. Pojawiła się nawet szeroko komentowana  nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych, jakie muszą spełniać pojazdy wykorzystywane do nauki tych kategorii. Okazuje się jednak, że żaden z OSK nie może uruchomić szkolenia kategorii A2 i AM. Dlaczego? Bo nie ma takich instruktorów!

Dotychczas przepis obowiązującego rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. 2005.217.1834) w §65 ust. 1 pkt 3 regulował kwestie uprawnień w taki sposób, że instruktor kategorii A uzyskiwał automatycznie uprawnienia instruktora kategorii A1. Twórcy obecnych przepisów zapomnieli zapisać, że instruktor kat. A spełnia wymagania dla A2 i AM. Zatem takich instruktorów nie ma. Gdyby ktoś chciał zrobić kurs na instruktora A2 i AM i zdając egzamin państwowy uzyskać uprawnienia, również napotka na problem. Nie ma żadnego OSK, który mógłby przeprowadzić taki kurs. Dlaczego? Bo jednym z elementów szkolenia instruktora są obserwacje prowadzonego szkolenia. A co można obserwować, skoro nie ma komu prowadzić kat. A2 i AM?

Maciej Piaszczyński, Marcin Kukawka

 

 

12 komentarzy do “Egzamin na kat. A – na starych, czy nowych zasadach?”

 1. I wszystko się zgadza. Prawie wszystko. Art. 134 mówi wyraźnie o zakończeniu kursu na dotychczasowych zasadach. Jak wiemy egzamin państwowy jest to sprawdzenie wiedzy i umiejętności osoby, która kurs już zakończyła. Kurs kończy się w OSK wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu po pozytywnym wyniku egzaminu wewnętrznego, nie w WORD. Co do kat. AM i A2. Na rcl’u wisi projekt odpowiedniego rozporządzenia, które to reguluje. Zapewne za chwilę się pojawi. RPO niech się zajmie lepiej osobami z dużych kat. które zdały teorie i żeby ogarnąć praktykę muszą dołożyć kilka tysięcy na KW. Rząd dał ciała z ustawą. Powinna wejść rok temu i tych problemów można było uniknąć. Teraz stoimy pod ścianą EU i nic nie da się już wykombinować.

 2. „Dziennikarka prowadząca rozmowę zapytała dyrektora Szklarskiego o sytuację, gdy kandydat na kierowcę szkolenie skończył przed 19. a na egzamin stawi się po tej dacie. Odpowiedź była następująca: egzaminujemy po staremu, tych którzy przynoszą stare zaświadczenie. Czyli, ci którzy nie będą musieli tworzyć tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę, będą zdawali po staremu. Natomiast jeżeli profil zostanie ustalony u starosty, to będzie nowy egzamin. Ten profil ściągniemy od starosty, a kandydat na kierowcę łatwo – przez Internet – zapisze się na egzamin. 19. jest dniem, który zmienia wszystko.”
  Część wypowiedzi dyr.Szklarskiego /WORD Warszawa/ wypowiedzi dla prawodrogowe@news,

 3. Kierowniku, wniosek nasuwa mi się jeden. Co kraj to obyczaj, co chałupa to zwyczaj. Każdy wuj na swój strój. Za Szklarskim pewnie poleci całe Mazowsze. Pytanie do Jaśnie Pana odpowiedzialnego za ten bałagan: kiedy idzie Pan na zwolnienie lekarskie i dlaczego na tak długo?

 4. Doszły już do mnie słuchy o organizowaniu się młodych kierowców, którym „przerwano” zdawanie na c lub c+e ze względu na wiek po 19.01.2013, konkretnie chodzi o osoby, które podchodziły do teorii i nie ustala im się praktyk lub je odwołuje. Szykują się do pozwu zbiorowego.

 5. Pingback: best sushi in Boston

 6. Pingback: kojic acid soap

 7. Pingback: faceless niches

 8. Pingback: แทงบอล 4 ตังค์

 9. Pingback: web sunwin

Dodaj komentarz