Egzamin: dlaczego ludzie boją się odwoływać?

egzamin na prawo jazdy

Często po nie zdanym egzaminie zastanawiamy się, czy warto odwołać się od jego wyniku. Wiadomo powszechnie, że kursanci po egzaminie z wynikiem negatywnym czują się pokrzywdzeni. Wiadomo też, że w większości nie mają podstaw, aby się tak czuć, ale z ich opowiadań wynika, że wszyscy są winni, lecz oczywiście nie oni. Czasami jednak kursant ma ewidentną rację, więc dlaczego ludzie boją się odwoływać? Czy powodem na „NIE” jest strach przed utrudnianiem ze strony egzaminatorów następnych egzaminów? Czy wydaje im się, że narobią sobie tym sposobem więcej kłopotów?

Jeśli nawet się boją, to obawy ich są nieuzasadnione. Odwołania (skargi) od negatywnego wyniku egzaminu rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą procedurą. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. W przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzania egzaminu, osoba skarżąca się lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin, mogą przeglądać i odtwarzać zarejestrowany przebieg egzaminu.

 

W każdym WORD-zie Przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B rejestruje się przy pomocy urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu. Rejestrują one co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45 stopni lub więcej. Zapisywany obraz musi zawierać opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego, a w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu, dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu. Ponadto równolegle z rejestracją obrazu rejestruje się dźwięk. Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. W przypadku nagrań, gdzie została złożona skarga na przebieg egzaminu przechowuje się do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przebieg egzaminu praktycznego nie został zarejestrowany z powodu awarii urządzenia nagrywającego przebieg egzaminu, egzamin zostaje powtórzony na koszt ośrodka egzaminowania.

 

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, a nie zgadza się z wynikiem egzaminu, może zgłaszać skargę za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru.

 

Co należy zrobić w przypadku uznania, że nie zgadzamy się z wynikiem egzaminu? Przede wszystkim należy dokładnie opisać cały przebieg egzaminu z bardzo dokładną sytuacją, co do której mamy wątpliwości. Można, a raczej wskazane byłoby, powołać się na odpowiednie przepisy i rozporządzenia. Do tego podania należy dołączyć arkusz przebiegu egzaminu. Pismo piszemy w dwóch egzemplarzach. Jeżeli zanosimy osobiście, prosimy o pieczęć wpływu na naszym egzemplarzu. Jeżeli wysyłamy pocztą najlepiej wtedy wysłać „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.

 

Po otrzymaniu skargi, wszczyna się postępowanie wyjaśniające (egzaminator składa wyjaśnienie). Przegląda się i odtwarza przebieg egzaminu. Zarejestrowany przebieg egzaminu może przeglądać osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin. Bardzo często, po odtworzeniu przebiegu egzaminu, osoba zdająca lub jej pełnomocnik przeprasza i wycofuje skargę. Są również skargi słuszne, dyrektor WORD-u wyciąga wtedy odpowiednie wnioski w stosunku do osoby winnej i osobę egzaminowaną dopuszcza do egzaminu bez dodatkowej opłaty.

 

Może po tym, co napisałam warto zakończyć mit o koszmarnych skutkach odwołania. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu, (przecież egzaminator też człowiek i ma prawo się pomylić), odwołuj się. Nic nie stracisz, a możesz tylko zyskać.

Ella

Zapraszamy do komentowania

 

 

3 komentarze do “Egzamin: dlaczego ludzie boją się odwoływać?”

Dodaj komentarz