Drogi z nowymi numerami

Zmienia się numeracja dróg krajowych. A to za sprawą oddawanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. O zmianach w oznakowaniu tras zdecydowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wraz z oddaniem do użytku autostrady A1 od Częstochowy do Pyrzowic zmieni się oznaczenie dawnej jedynki od Częstochowy do Podwarpia.
Nadano jej nr 91 i od tej chwili trasa będzie pełnić funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A1.

Dla drogi krajowej nr 5, z uwagi na oddanie do użytku drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań – Wronczyn, wprowadzono zmianę w zapisie drogi, dodając węzeł Poznań Zachód. Uregulowano przebieg drogi krajowej nr 7 na terenie Krakowa, podobnie jak z drogą krajową nr 19 w Rzeszowie i drogą 61 w Suwałkach.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.