Kolejnym z nowych projektów jest projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Wbrew oczekiwaniom nie jest to projekt, który rozstrzygałoby ostatecznie kontrowersyjną kwestię dopłat pobieranych przez ośrodki egzaminowania od kandydatów na kierowców, którzy opłatę za egzamin wnieśli tuż przed zmianą przepisów, w tym także obowiązujących stawek. Projekt ten porusza jednak inną ważną kwestię - zwrotu opłaty lub zaliczenia jej na kolejny termin, jeśli osoba egzaminowana poinformuje z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem o braku możliwości stawienia się na egzaminie albo gdy nie może przystąpić do egzaminu praktycznego z powodu negatywnego wyniku z teorii. W przypadku zwrotu pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 10%.


rb


W załączniku pełna treść projektu rozporządzenia:

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0