„Dobre wyniki nie są dziełem przypadku”. Rozmowa z dyrektorem WORD-u we Wrocławiu

Grzegorz Kajca

W porównaniu do roku 2015 w 2017 zdawalność egzaminów praktycznych na kat. B we wrocławskim WORD-zie wzrosła aż o 10 proc. – wynika z raportu, który opublikowaliśmy w lutowym numerze „Szkoły Jazdy”. Skąd taka zmiana? Wyjaśnia to dyrektor wrocławskiego WORD-u Grzegorz Kajca.

Małgorzata Tobiasz: Co spowodowało, że we Wrocławiu w ostatnim czasie tak znacząco wzrosła zdawalność egzaminów na kat. B? Zdradzi pan wasz sekret?

Grzegorz Kajca, dyrektor WORD-u we Wrocławiu: To nie cud ani sekret! Wyniki zawsze mają związek z poziomem i jakością szkolenia, a statystyki obalają mity, że WORD jest zainteresowany niską zdawalnością.

Zacznijmy od egzaminu teoretycznego. Od momentu wprowadzenia w 2013 roku jego nowej formuły zdawalność w zakresie wszystkich kategorii stopniowo wzrastała. Najpierw było to 42,47 proc., w 2014 roku – 42,71 proc., w 2015 roku – 47,37 proc., w 2016 roku – 55,5, a w 2017 roku – 57,24 proc.

Ze wzrastającą zdawalnością mieliśmy do czynienia także w przypadku egzaminu praktycznego. Od 2013 roku wyniki poprawiły się o blisko 12 proc. (w 2015 roku było to 32,77 proc., w 2016 – 38,91 proc., a w 2017 roku – 43,34 proc.).

Po powyższych danych widać, że wzrost zdawalności na egzaminie teoretycznym przekładał się na lepsze wyniki uzyskiwane na egzaminach praktycznych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest coraz lepsze przygotowanie kandydatów na kierowców.

To nie sekret, że na poprawę zdawalności ma także wpływ realizowana przez nasz ośrodek koncepcja przyjaznego WORD-u. Wpisują się w nią działania niwelujące stres podczas egzaminu, które są wynikiem cyklicznych szkoleń w zakresie właściwego podejścia do osób egzaminowanych. Organizujemy bezpłatne seminaria z udziałem psychologa i doświadczonych egzaminatorów dla osób, które nie radzą sobie podczas części praktycznej egzaminu. Tworzymy bardzo dobre warunki obsługi naszych klientów. Chodzi o nowoczesną i wygodną infrastrukturę do zdawania egzaminów, a także pozostawianie do dyspozycji zdających nowoczesnych pojazdów, których okres użytkowania nie przekracza czterech lat. Udostępniamy także przyszłym zdającym plac manewrowy. Tam kursanci mają możliwość wykonania jazdy próbnej w obecności instruktora i oswojenia się z placem. Mogą sprawdzić przed egzaminem swoje umiejętności, przez co znacząco poprawiła się zdawalność. Obecnie 73 proc. zdających wyjeżdża do drugiej części egzaminu w ruchu drogowym, wcześniej niewiele powyżej 50 proc.

Na waszej stronie internetowej można przeczytać, że dostosowujecie czas pracy swoich pracowników do potrzeb osób zdających. Co to znaczy?

Poziom zatrudnienia egzaminatorów i innych pracowników zmienia się proporcjonalnie do zapotrzebowania na nasze usługi. Były okresy, w których zwiększaliśmy wymiar zatrudnienia, zlecaliśmy pracę w ramach godzin dodatkowych, w dni wolne od pracy. Częściej jednak zmniejszaliśmy okresowo wymiar zatrudnienia, jako że od kilku lat mamy tendencję spadkową liczby przystępujących do egzaminów. Czas oczekiwania na egzamin praktyczny na kat. B nie przekracza siedmiu dni. Na egzamin teoretyczny można zapisać się z dnia na dzień.

Informujecie także o „nieodpłatnym udziale w seminariach z możliwością sprawdzenia swoich umiejętności na placu manewrowym pod nadzorem egzaminatora”.

Istotą egzaminu państwowego jest sprawdzenie rzeczywistych umiejętności kandydata na kierowcę, nieobarczonych czynnikami zewnętrznymi, w tym np. stresem egzaminacyjnym. WORD Wrocław, mając świadomość tych niekorzystnych czynników, prowadzi dla osób, którym wielokrotnie się nie powiodło, seminaria. Zajęcia te są bezpłatne i prowadzone w oparciu o naszą infrastrukturę. Seminarium prowadzi psycholog WORD-u, który skupia się na wyjaśnieniu uczestnikom przyczyn stresu egzaminacyjnego i sposobach jego eliminowania. Elementem tego szkolenia jest także wykazanie przyczyn niepowodzeń na egzaminie. Może to być problem natury psychicznej albo brak umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem, które zdający powinien nabyć w trakcie szkolenia w OSK. Tę część zajęć prowadzi egzaminator na placu manewrowym WORD-u.

W ramach części praktycznej seminarium uczestnik szkolenia ma możliwość wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym pod nadzorem egzaminatora. Nie jest to prawdziwy egzamin, ale przebiega w tych samych warunkach. Wykonanie nieprawidłowo jakiegokolwiek zadania egzaminacyjnego nie jest zatem utożsamiane wyłącznie ze stresem egzaminacyjnym. Może chodzić o niepełne przygotowanie – brak wymaganych umiejętności.

4 komentarze do “„Dobre wyniki nie są dziełem przypadku”. Rozmowa z dyrektorem WORD-u we Wrocławiu”

  1. To prawda że lepiej szkolimy. Kilka tysięcy pytań egzaminacyjnych zmusza kursantów do myślenia a nie wykuwania odpowiedzi na pamięć. Coraz więcej fajnych stron internetowych z pytaniami. W naszym ośrodku korzystamy ze strony autoteoria w której można dodawać swoje pytania z własnymi filmami. Zrobiłem kilka filmów i foto z ciekawych miejsc Wrocławia wprowadziłem do pytań. Kursant dobrze przygotowany to i stres ma mniejszy na egzaminie.

  2. Pingback: find more

  3. Pingback: white cherry runtz strain

  4. Pingback: psilocybin mushroom capsules for sale

Dodaj komentarz