Debata ekspercka w GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zorganizował debatę „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian”. W trakcie trzech paneli dyskusyjnych, trwających 6 godzin, udział wzięło 80 ekspertów.

Dyskutowano na temat przyczyn wypadków drogowych, w tym o konsekwencjach nadmiernej prędkości, o potrzebie zwiększenia ochrony pieszych oraz propozycji zmian w prawie.

W roku 2019 doszło do mniejszej ilości wypadków niż w roku ubiegłym, jednak liczba ofiar śmiertelnych wzrosła. Główną przyczyną tego stanu jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych… Zaproponowano stała prędkość w obszarze zabudowanym na poziomie 50 km/h.
Specjaliści są zgodni co do tego, że w przypadku rażących naruszeń przepisów prawa prawo jazdy powinno być odbierane, a system egzekucji kar zmieniony, a same kary podwyższone.

W ubiegłym roku w co 19 wypadku zginał pieszy. W połowie przypadków do tragedii dochodzi na przejściach dla pieszych. Najczęściej w wyniku zaniechania ze strony kierującego – wypadki w wyniku wtargnięcia pieszego to zaledwie 0.5 procenta.
Specjaliści są zgodni co do tego, że przejścia powinny być dobrze oznakowane, oświetlone i widoczne, a niebezpieczne przebudowane. Dyskutowano nadanie dodatkowych przywilejów pieszym i zwiększenie odpowiedzialności kierowców.

Wskazano także na konieczność usprawnienia systemu fotoradarów. Chodzi o automatyzację systemu i poszczególnych procesów oraz obciążenie winą właściciela, jeśli ten nie potrafi wskazać winnego. Postulowano wydłużenie okresu przedawniania spraw oraz karania recydywistów.

Nie zapomniano także o edukacji. Debatujący są zgodni co do tego, że uczestników ruchu drogowego należy edukować od najmłodszych lat i budować szeroką świadomość etyczną prowadzenia pojazdów.
M.in. przez wprowadzenie lub zwiększenie ilość godzin wychowania komunikacyjnego w szkołach. Warto korzystać też z różnorodnych i atrakcyjnych form edukacji, tak aby tematyką BRD zainteresować jak największe grono odbiorców. Tylko w ten sposób można wprowadzać zmianę w życie, tak by jej zastosowanie miało szerokie wymierne efekty.