Eugeniusz Kubiś skierował do ministra Nowaka wniosek, gdzie domaga się sprawdzenia, czy Roman Stencel pełni funkcję prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w zgodzie z prawem.

24 września do Sławomira Nowaka, który według ustawy o izbach gospodarczych sprawuje nadzór nad OIGOSK-iem, został skierowany list, w którym zarzuca się jakoby prezes OIGOSK Roman Stencel pełnił swoją funkcję bezprawnie. - „Roman Stencel jest wyłącznie członkiem wspierającym i nie jest wpisany do żadnego rejestru działalności regulowanej” - czytamy we wniosku. Jak podkreśla Kubiś, zgodnie ze statutem, w skład władz OIGOSK mogą wchodzić tylko członkowie zwyczajni lub honorowi, którzy wykonują obowiązki osobiście.


Kubiś dodaje, że w statucie jasno jest określone, że członkiem zwyczajnym OIGOSK mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy oraz doskonalenia techniki jazdy bez względu na formę organizacyjną z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.


Tymczasem, jak wynika z załączonej do wniosku listy, członkiem zwyczajnym OIGOSK-u jest Elżbieta Stencel reprezentująca firmę "Wycena-Wiraż Elżbieta i Roman Stencel". - „Może to być mylące, bowiem Roman Stencel pojawia się wyłącznie w nazwie, a przedsiębiorcą prowadzącym OSK jest Elżbieta Stencel, co potwierdza strona Prezydenta Miasta Koszalina z wykazem podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców. Natomiast Roman Stencel jest wyłącznie członkiem wspierającym i nie jest wpisany do żadnego rejestru działalności regulowanej wymaganej przez statut Izby” - czytamy w uzasadnieniu wniosku.


Kubiś nie podjął decyzji o skierowaniu wniosku do ministra od razu. Jak mówi, najpierw kilkukrotnie zawiadamiał o swoich wątpliwościach komisję rewizyjną izby, jednak bez żadnego rezultatu. - Do dnia dzisiejszego komisja rewizyjna nie poinformowała wnioskodawców z OT7 (oddział terenowy w Zielonej Górze - przyp. red.) o wynikach kontroli nadzwyczajnej, mimo iż dwukrotnie składaliśmy wniosek - pisze w liście do komisji Kubiś.


Niestety nie udało nam się skontaktować z Romanem Stenclem w tej sprawie.


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0