Czerwiec Nr 06/2009 (42)

PRZEPISY W LEKKIM POŚLIZGU. Na zmiany w rozporządzeniu nr 217 musimy zaczekać przynajmniej do końca czerwca br. Miały wejść w życie w maju, ale utknęły w dwóch resortach: MSWiA i w MON. Korzystając z tego „poślizgu”, dokonano jeszcze kilku kosmetycznych korekt.

KATOWICE DAJĄ PRZYKŁAD
Z ciekawą inicjatywą wyszło środowisko egzaminatorów na Śląsku: tamtejszy WORD powołał funkcję pełnomocnika ds. kontaktów z OSK, który regularnie zamieszcza na stronie internetowej ośrodka wnioski z egzaminów na prawo jazdy kategorii B.
JAK ZAŁOŻYĆ OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
Zmiany w przepisach prawnych spowodują wzrost zapotrzebowania na ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Już dziś wzrosło zainteresownie tym tematem. Warto przyjrzeć się zatem, jakie podmioty i na jakich warunkach mogą takie ośrodki prowadzić.
RUSZYŁY EGZAMINY NA KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ KATEGORII D
W państwach członkowskich Unii Europejskiej posiadanie prawa jady kategorii D nie jest równoznaczne z możliwością pracy jako kierowca autobusu. Trzeba przejść tzw. kwalifikację wstępną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z lipca 2008 nie inaczej jest w Polsce. Pierwszy egzamin wieńczący ten kurs został przeprowadzony 8 kwietnia bieżącego roku. Zorganizował go w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski.