Zmiany w prawie zawsze rodzą wątpliwości. Ludzie często zastanawiają się, jak poszczególne zapisy stosować w praktyce. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników, opublikować listę najczęściej zgłaszanych wątpliwości oraz pytań dotyczących braku obowiązkowego szkolenia teoretycznego i na nie odpowiedzieć.

Jaką ścieżkę musi teraz przejść osoba, która chciałaby uzyskać prawo jazdy?


Procedura zaczyna się tak samo, jak dotychczas, czyli od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami oraz wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant, w zależności od podjętej decyzji, powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORD-zie.


Co w przypadku, gdy kursant rezygnuje z teorii w OSK i chce od razu podejść do egzaminu?


Zmienia się jedynie adres, pod który trzeba udać się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę. Zamiast do ośrodka szkolenia kierowców, należy wybrać się do WORD-u i zapisać na egzamin. Natomiast jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, prawdopodobnie (wynika to ze specyfiki działania systemu) będzie musiała przerwać szkolenie, żeby umożliwić pobranie PKK przez WORD i zapisanie na egzamin.


Czy po nieudanej próbie zdania egzaminu państwowego szkolenie teoretyczne staje się obowiązkowe?


Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza liczby podejść do tego egzaminu. Dlatego kandydat na kierowcę może próbować ponownie.


Co dzieje się w przypadku, gdy OSK dalej prowadzi teorię i z takiej opcji kursant chce skorzystać?


Wówczas wszystko odbywa się na dotychczasowych zasadach.


Czy jeśli kursant zda egzamin teoretyczny w WORD-zie, musi wziąć z sobą jakieś zaświadczenie i udać się do OSK? Czy wszystko jest weryfikowane na podstawie PKK?


Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z części teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK.


Załóżmy, że kursant odbywa szkolenie teoretyczne w OSK. Czy musi na koniec zdawać tam egzamin wewnętrzny?


Tak. Kursant, który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu, musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny. Realizowany on jest jak dotąd, czyli bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.


Czy egzamin teoretyczny wygląda tak samo dla osób, które nie szkoliły się w OSK, jak i pobierających tam nauki?


Tak. Egzamin teoretyczny jest taki sam, niezależnie od tego, czy kursant przygotowywał się do niego we własnym zakresie, czy w ramach kursu prowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców.


Czy kursant przechodzi jakiś dodatkowy egzamin z pierwszej pomocy, skoro szkolenie prowadzi się dopiero po egzaminie teoretycznym?


Należy odróżnić dwie kwestie - przyswajanie teoretycznych informacji z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności jej udzielania. Wiedza teoretyczna o pierwszej pomocy jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym. Można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są natomiast kształtowane pod okiem ratownika w ośrodku szkolenia kierowców. Co ważne - ćwiczenia te muszą odbyć także kursanci, którzy są zwolnieni z części teoretycznej kursu. Stanowią one bowiem odrębną od teorii część kursu, mimo że godzinowo i organizacyjnie są powiązane z częścią teoretyczną. Warto mieć jednak na uwadze, że wciąż trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem praktycznego egzaminu z pierwszej pomocy.


Czy po przeprowadzeniu zajęć z pierwszej pomocy OSK uzupełnia kartę przeprowadzonych zajęć na poziomie tylko tych czterech godzin?


Godziny ćwiczeń z pierwszej pomocy liczone są rzeczywiście jako godziny z puli szkolenia teoretycznego. Tak należy je dokumentować również w karcie przeprowadzonych zajęć.


Czy po przeprowadzaniu zajęć z pierwszej pomocy należy przeprowadzić z tego zakresu materiału egzamin wewnętrzny?


Nie. Na egzamin wewnętrzny trzeba opanować ten sam materiał, co na egzamin państwowy. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest obecnie sprawdzana w ramach części teoretycznej egzaminu.


Czy zapisując się na kurs praktyczny kursant musi mieć zdaną teorię? Może ją zdać w trakcie trwania kursu?


Żeby kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych, musi mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie, kiedy OSK pobiera profil, przyjmując daną osobę na kurs.


Istnieje dalej możliwość rozpoczęcia szkolenia przed ukończeniem osiemnastego roku życia? Czy egzamin teoretyczny w WORD-zie można zdać jeszcze przed ukończeniem osiemnastu lat?


W tym zakresie przepisy się nie zmieniły. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku. Dotyczy to również obniżonych progów wiekowych po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej.


Do szkolenia można natomiast przystąpić trzy miesiące przed osiągnięciem progu wiekowego. Również w przypadku obniżonych progów wiekowych, nawet jeżeli kandydat jest dopiero w trakcie kursu kwalifikacyjnego.


Czy kursanci szkolący się na kategorie B+E i C+E muszą odbyć szkolenie teoretyczne w OSK? Bo z tego obowiązku przepis ustawy zwalnia tylko osoby, które zdały egzamin w WORD.


W przepisie pozwalającym na zwolnienie z części teoretycznej kursu w oparciu o pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu nie zawarto wyłączenia w zakresie tych kategorii. Jednak resort stoi na stanowisku, że w przypadku kategorii, dla których nie przewidziano egzaminu teoretycznego, zwolnienie z części teoretycznej kursu nie jest dopuszczalne. 


Czy przepis zwalniający z obowiązku szkolenia teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy, również AM, A1, A2?


Tak. Co do zasady możliwość zwolnienia z części teoretycznej dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy. Z kłopotliwą sytuacją mamy do czynienia jedynie w przypadku kategorii, których dotyczyło poprzednie pytanie.


Czy obowiązuje jakiś termin, w którym mają zmienić się wzory karty przeprowadzonych zajęć? Chodzi o kwestie związane z jazdą energooszczędną i hamowaniem silnikiem.


Nie, nie ma takiego terminu, chociaż oczywiście nowelizacja rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców wydaje się konieczna.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0