Co to jest czterokołowiec? Są wątpliwości

dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

Ustawa o kierujących pojazdami w istotny sposób modyfikuje kategorie uprawnień. Poważne zmiany dotyczą m. in. kategorii B1.  Budzą one jednak duże wątpliwości.

Obecnie z przepisów Prawa o ruchu drogowym wynika, że prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla. Wymagany do uzyskania tej kategorii wiek to 16 lat. W praktyce pozwalało to młodym kierowcom na prowadzenie niewielkich, lekkich samochodów o bardzo ograniczonych osiągach na dwa lata przed możliwością uzyskania „pełnowartościowego” B. Takie rozwiązanie wydaje się rozsądne i pożyteczne. Dlatego nie do końca zrozumiałe są zmiany w tym zakresie wprowadzone przez ustawodawcę w ustawie o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku.

Z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o kierujących pojazdami dowiadujemy się, że prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

a) czterokołowcem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower i czterokołowiec lekki).

Wobec tak sformułowanego przepisu kluczowa jest, wprowadzona do wcześniej wspomnianego art.2 ustawy prawo o ruchu drogowym, definicja „czterokołowca”. Brzmi ona następująco: „czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,

b) w przypadku przewozu osób 400 kg;”.

Idąc dalej, sięgamy do definicji pojazdu samochodowego: „pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”. Odczytanie tych definicji nie daje niestety jasnej odpowiedzi na pytanie o wyobrażenie ustawodawcy o „czterokołowcu”. Jedna z możliwych interpretacji rzeczywiście może prowadzić do wniosku, że chodzi tylko o popularne „quady”.

Dlatego Cezary Tomczyk wraz z innymi posłami skierował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie interpelację. Podnoszą w niej problem, o którym pisaliśmy na łamach „Szkoły Jazdy” pod koniec 2011 r., przed pierwotnym terminem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami. Posłowie pytają w niej, czy osoby, które zdobyły lub zdobędą prawo jazdy kategorii B1 przed wejściem w życie ustawy, nadal będą mogły poruszać się po drogach według obowiązujących obecnie przepisów i o możliwe zmiany w zdobywaniu kategorii B upodabniające ją pod tym względem do kategorii A.

W interpelacji czytamy: „do mojego biura poselskiego w Sieradzu zwracają się instruktorzy nauki jazdy w związku z mającymi wejść w życie zmianami przepisów między innymi dotyczących kategorii B1 […]. Zainteresowanie osób chcących zdobyć prawo jazdy kategorii B1 jest znaczne, a szkoły nauki jazdy nie wiedzą, jak informować swoich kursantów. Wiadome jest, że prawo nie działa wstecz, lecz liczne doniesienia prasowe itp. informujące, że osoby posiadające kategorię B1 jeżdżące samochodami do 550 kg stracą tę możliwość, mogą wprowadzać w błąd.

Pełny tekst interpelacji dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i05903/$File/i05903.pdf

Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych

2 komentarze do “Co to jest czterokołowiec? Są wątpliwości”

  1. Pingback: Our site

  2. Pingback: daftar togel terpercaya

Dodaj komentarz