Na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców można zabrać głos w sprawie wprowadzenia ustawowej ceny minimalnej za kurs nauki jazdy. Większość głosujących jest takiej koncepcji przychylna.

„Pogarszająca się sytuacja finansowa wielu ośrodków szkolenia kierowców z przyczyn niezależnych od nich sprawia, że coraz więcej podmiotów szkolących zastanawia się nad sensem dalszego prowadzenia swoich małych przedsiębiorstw. Jednak jako główną przyczynę poważnych problemów ekonomicznych OSK wymienia się często problem zbyt niskich cen kursów, spowodowany nieuczciwą konkurencją” - czytamy w tekście, który jest wstępem do pytania zadanego odwiedzającym stronę internetową PFSSK. A brzmi ono: „Czy jesteś za wprowadzeniem ceny minimalnej za kurs nauki jazdy?”.


Na razie wyniki głosowania nie mogą zaskakiwać (zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała na pytanie twierdząco), bo o pomyśle regulowania ceny szkolenia mówi się w środowisku od dawna. Jednak postulat nie został dotąd zrealizowany.


Uwaga na zmowę cenową!


Co właściwie oznacza wyrażenie „cena minimalna”? To cena urzędowa, poniżej której zgodnie z prawem nie wolno sprzedawać danego towaru. Ustalenie ceny minimalnej następuje na wniosek producentów lub usługodawców. Cenę minimalną ustawodawca decyduje się wprowadzić najczęściej, jeżeli z uwagi na szczególny charakter oferowanych dóbr i występujące na danym rynku okresowe znaczące wahania, zamierza zapewnić minimalną opłacalność danej produkcji oraz jej równomierną podaż. Gdzie możemy spotkać się z tym rodzajem cen? Tak rozumianą cenę minimalną aktualnie na szeroką skalę stosuje się w produkcji rolnej, ale na terenie Unii Europejskiej trudno mówić, że działalność ta ma charakter rynkowy. Szczególną formą ceny minimalnej są określone przez państwo stawki minimalne za pewnego rodzaju usługi. Takie stawki są ustanowione np. za czynności adwokatów czy radców prawnych. Są one specyficzne, bowiem przedstawiciele tych zawodów nie są nimi związani przy ustalaniu również swojego minimalnego wynagrodzenia.


Warto przestrzec, że ustalenie ceny minimalnej musi się opierać na zmianie istniejących, regulujących działanie OSK przepisów. Ustalenie pomiędzy OSK ceny minimalnej na szkolenie na danym rynku we własnym zakresie może zostać uznane za zmowę cenową, czyli porozumienie przedsiębiorstw na pewnym rynku, dotyczące poziomu cen, mające na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji. Nazywamy tak sytuację, w której co najmniej dwa przedsiębiorstwa wspólnie ustalają ceny np. usług i wspólnie podejmują w tym zakresie decyzje handlowe. Zgodnie z prawem, zmowa cenowa należy do najcięższych naruszeń prawa antymonopolowego, za co uczestnicy mogą zostać ukarani kwotą do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Przekonali się o tym członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Bydgoszczy. W 2002 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy nałożył na dwadzieścia przedsiębiorstw w regionie kary w wysokości tysiąca euro. Zapłaciło ją 24 przedsiębiorców, ponieważ wśród firm były również spółki skupiające po dwie osoby.


Klimat jest


Od tego wydarzenia minęło już sporo lat. Potem co jakiś czas organizacje branżowe zapowiadały, że będą walczyły o wprowadzenie w życie postulatu ustalenia ceny minimalnej, ale jak na razie na tym się skończyło. Czy teraz będzie inaczej? Okaże się. Jedno jest pewne. Klimat do wywarcia presji na stronie rządowej jest. Wystarczy przeczytać kilka komentarzy branżowców, które znajdują się na stronie, gdzie można odpowiedzieć na pytanie o cenie minimalnej. Oto jeden z nich: „Kwestię ceny minimalnej za jedną godzinę jazdy samochodem winniśmy uczynić priorytetem działania PFSSK na najbliższy czas” - pisze Władysław Drzazga, szef gorzowskiego Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców.


Ale są też obawy. Krzysztof Madetko pisze: „Od dawna jestem za urzędową ceną za kurs i to rzetelnie wyliczoną. Natomiast po jej wprowadzeniu obawiam się takich oto ogłoszeń - 45 godzin jazdy w cenie kursu, teoria gratis, egzamin w cenie!”.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0