Cała ustawa przesunięta o rok!

WORD-y nie są gotowe, a społeczeństwo zaniepokojone – tak minister Sławomir Nowak uzasadnia przesunięcie o rok daty wejścia w życie Ustawy o kierujących (na 19 stycznia 2013 r). Gotowy projekt nowelizacji ustawy trafił wczoraj do Komisji Infrastruktury.

Ustawa o kierujących pojazdami, choć jest aktem stosunkowo młodym, ma za sobą burzliwe losy. Minister Nowak dopisał do tej historii bardzo poważny zwrot akcji. Okazuje się, że rewolucja, do której wielu gorączkowo się przygotowywało – nie rzadko czyniąc w związku z tym poważne nakłady – zostanie przesunięta aż o rok.
Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, vacatio legis ustawy zostanie przedłużone do 19 stycznia 2013 roku. Zarówno w uzasadnieniu projektu nowelizacji, jak i wypowiedziach ministra znajdujemy te same argumenty: niepokój społeczny, nieprzygotowanie WORD-ów i dobro kandydatów na kierowców. W uzasadnieniu czytamy:

Podczas okresu przygotowawczego do wejścia w życie pierwszych przepisów ustawy o kierujących pojazdami (dzień 11 lutego 2012 roku) pojawiło się wiele informacji świadczących o niepokoju społecznym związanym ze zbliżającym się terminem w szczególności w związku z przepisami dotyczącymi wprowadzenia do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego nowego systemu przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Zebrane informacje oraz docierające sygnały powodują wątpliwości, że określona w przepisach ustawy o kierujących pojazdami gotowość Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na dzień 11 lutego 2012 r. może nie zostać osiągnięta, a upływ czasu do stosowania w praktyce nowego egzaminu nie daje już możliwości potencjalnym zdającym egzamin po dniu 11 lutego 2012 r. wcześniejszego przygotowania się i zapoznania z nowymi zasadami jego zdawania.

I dalej:

Mając na uwadze dobro przyszłych zdających egzamin na prawo jazdy oraz najważniejszą z zasad przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych – zasadę „zaufania obywateli do Państwa” należy zapewnić przyszłym kierowcom czas na właściwe przygotowanie się do egzaminu. Zdający muszą mieć możliwość zapoznania się z jego szczegółowymi zasadami dlatego powstała niniejsza inicjatywa zmiany ustawy o kierujących pojazdami zmierzająca do opóźnienia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami i tym samym odłożenia w czasie stosowania nowych zasad egzaminowania na prawo jazdy.

Osoby starające się o prawo jazdy z pewnością odetchną z ulgą, jednak oceniając ten krok z szerszej perspektywy, trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z porażką i poważną kompromitacją podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie reformy. Powoływanie się w uzasadnieniu projektu na zasadę „zaufania obywateli do państwa” wydaje się wyjątkowo niestosowne, jako że projekt ten stanowi jawne jej pogwałcenie – trudno inaczej nazwać taką zmianę na dzień przed planowanym wejściem w życie ustawy (na 10 lutego 2012 r. zaplanowano wejście w życie noweli).

Minister Nowak stara się ratować sytuację, nie ma jednak ani słowa o odpowiedzialności za powstałe zamieszanie.

Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami – w załączniku poniżej

 

4 komentarze do “Cała ustawa przesunięta o rok!”

  1. A mnie się wydawało, że nie o dobro zdających powinno tu chodzić, a przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach. Temu przecież ma służyć nowa forma egzaminu – sprawdzeniu znajomości przepisów, a nie biegłości w opanowaniu bazy pytań..

  2. Pingback: DevOps Consulting Company

  3. Pingback: ติดตั้ง ais fiber

Dodaj komentarz