Brytyjskie prawa jazdy mogą nie być honorowane w niektórych państwa europejskich, jeśli wyjście Wielkiej Brytanii odbędzie się bez porozumienia z krajami wspólnoty.


UK Driving Licence may not be valid in some European countries after no-deal Brexit. UK drivers may need the International Driving Permit.


Brytyjski Rząd ostrzega obywateli, że z końcem marca 2019

  • posiadane przez nich prawo jazdy może nie uprawniać do kierowania samochodem w niektórych państwach europejskich

  • w chwili wjazdu do państw Unii Europejskiej paszporty powinny zachować przynajmniej 6-miesięczny termin ważności.


Cena międzynarodowego prawa jazdy wynosi ponad 5  funtów. Niemożliwe jest oszacowanie jak wiele międzynarodowych zezwoleń będzie potrzebnych w pierwszym roku po Brexicie: od 100 000 do 7 milionów. Dla brytyjskich kierowców będzie to dodatkowe obciążenie.

Międzynarodowe prawo jazdy jest obecnie wymagane  min.  w:

  • Japonii

  • niektórych stanach USA


English version: 

Recording:

[audio mp3="https://www.szkola-jazdy.pl/wp-content/uploads/2018/10/DSriving-permits.mp3"][/audio]

Vocabulary + Text:

valid- ważne/ obowiązujące

citizen- obywatel

entitle to ...- uprawniać/ upoważniać do ...

assess- oszacować/ ocenić (np. podczas egzaminu:  assess the skills- ocenić umiejętności)

require- wymagać

UK Driving Licence may not be valid in some European countries after no-deal Brexit. UK drivers may need the International Driving Permit.

The government warns the British citizens that after March 2019

  • their driving licence may not entitle them to drive in several European countries

  • their passports need 6 months left to expire


The cost of international permit is 5.50 British pounds. It is impossible to assess how many driving permits will be needed in the first year after Brexit: somewhere between 100 000 and 7 million ...  It is going to be an additional burden for the British drivers.

International permits are required now in:

  • Japan

  • some US states

  • several other countries.


Pełna wersja artykułu BBC
Szymon Janicki felietonista z działu Język angielski dla instruktorów
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0