Brak rozporządzeń – branżowcy stracili cierpliwość!

logo OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA OSK

Pomimo, że do wejścia w życie ustawy o kierujących zostało już tylko 4 miesiące, resort wciąż zwleka z przepisami wykonawczymi. Zaniepokojeni przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców ślą do ministerstwa wystąpienie

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Departament Transportu Drogowego

Dyrektor

Pan Andrzej Bogdanowicz

 

 

Zważywszy na fakt, że pozostało tak nie wiele czasu do 11 luty 2012r tj. daty wejścia w życie większości przepisów ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami / uokp /, jesteśmy zaniepokojeni brakiem publikacji i konsultacji społecznych projektu rozporządzenia(-eń), będących realizacją delegacji obligujących Ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania rozporządzeniem wąskich kwestii, problematyki wyszczególnionych w art. 32 ust.3, art. 40 ust.1, art. 42, art. 66 ust.1 w/w ustawy.

Jeżeli od 11.02.2012 egzaminy państwowe na prawo jazdy będą prowadzone wg nowych zasad ogólnie wzmiankowanych w ustawie, to dla właściwe i efektywnie prowadzonego przez OSK procesu edukacji kandydatów ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – powinny być rozpoczęte już wkrótce.

Tymczasem środowisko ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy ciągle nie zna szczegółowych propozycji ministerialnych odnośnie realizacji nowych zasad egzaminów teoretycznych i jak donoszą media, nowych zadań na egzaminach praktycznych szczególnie odnośnie kat. A1, A prawa jazdy.

Również poważnym problemem zaczyna być brak wiedzy o szczegółowych uregulowaniach dotyczących OSK, o których mowa w art. 31 uokp tzw. SUPEROSK. Brak rzetelnej informacji rodzi frustracje i niepokoje w środowisku OSK, ale przede wszystkim osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do kierowania oraz spekulacyjne doniesienia „newsy” mediów. Mamy świadomość ogromu zadań i dużego obciążenia DTD MI w zakresie przygotowania licznych projektów rozporządzeń, chociażby tylko w obszarze regulowanym ustawą o kierujących pojazdami.

Uwzględniając powyższe oraz nieubłaganie zbliżający się termin wejścia ustawy w życie – być może Ministerstwo zamierza skorzystać z przepisu art.137 ust.1 uokp, który określa progową datę do wydania rozporządzeń na 11 sierpnia 2013r.?

Wskazując na powyższe, uprzejmie prosimy o pilne i wyczerpujące ustosunkowanie się do problematyki poruszonej w niniejszym wystąpieniu.

 

Z poważaniem

Roman Stencel

Prezes OIGOSK

 

2 komentarze do “Brak rozporządzeń – branżowcy stracili cierpliwość!”

Dodaj komentarz