„Bezpieczny przejazd…” na nauce jazdy w Zielonej Górze

nauka jazdy

Instruktorzy ze szkoła jazdy „Drift” w Zielonej Górze zapoznawali kursantów z zasadami przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych.

Wszystko w ramach propagowania idei kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” Od maja do lipca br. w ośrodku szkoleniowym „Drift” odbyły się trzy wykłady poświęcone zasadom prawidłowego przejeżdżania przez skrzyżowania torów z drogami publicznymi. Kursantów zapoznano także z kampanią „Bezpieczny przejazd…”, przybliżając im działanie podejmowane przez pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu zmiany postawy społecznej, kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań na przejazdach, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków. Na zakończenie lekcji kandydatom na kierowców rozdano gadżety związane z „Bezpiecznym przejazdem…”.

Spotkania poprowadził p. Tomasz Krzysztof w oparciu o materiały informacyjno – promocyjne przekazane przez p. Mariusza Olejniczaka.

 

Przypominamy ideę kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

Gwizd lokomotywy. Pisk nagłego hamowania. Krzyk. Trzask pękających szyb i miażdżonej karoserii samochodu. Ofiary. Policja, pogotowie, straż pożarna, prokurator. Szukanie winnych. Statystyki bijące na alarm. Zachowania kierowców na przejazdach wzbudzające trwogę. Oto scenariusz wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym.

Dramatyczne okoliczności tragedii powtarzających się kilkaset razy w roku zmuszają do przypominania o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach, uświadamiania, że zatrzymanie się i sprawdzenie czy nie nadjeżdża pociąg jest w stanie uratować życie. Kilka sekund, które decydują o wszystkim.

– Przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest nieostrożność kierowców.

Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, jazda slalomem pomiędzy półrogatkami na przejazdach kategorii B, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami przejazdów kategorii A to codzienność. Podobnie zachowują się piesi i rowerzyści.

– Skutkiem braku ostrożności jest tragedia.

Nasuwa się tylko jeden wniosek. Niezależnie od środków technicznych stosowanych na podstawie szczegółowych przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej, niezbędna jest kampania uświadamiająca zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach wśród wszystkich użytkowników dróg, w tym wśród najmłodszych, utrwalająca nawyk zatrzymywania się przed każdym przejazdem.

Na pomysł zorganizowania takiej kampanii w latach sześćdziesiątych XX wieku pierwsi wpadli Japończycy. Dołączyły do nich inne kraje na wszystkich kontynentach. Wśród organizatorów znalazły się zarządy kolei, zarządy dróg, policja, środki masowego przekazu, o przebiegu kampanii dyskutowano nawet w parlamentach. Wszędzie zwracano uwagę, że najczęstszą przyczyną wypadków na przejazdach (zawsze ponad 90%) jest nieostrożność kierowców. W 2005 roku zarządca polskiej sieci kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., rozpoczął kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

Przejazd to skrzyżowanie linii kolejowej z drogą. Przejazd to takie samo skrzyżowanie jak skrzyżowanie drogowe. Żaden kierowca nie kwestionuje konieczności zatrzymania się przed skrzyżowaniem drogowym, gdy nakazuje to znak STOP lub sygnalizator wskazujący światło czerwone. Znajdując się na skrzyżowaniu drogowym, kierowca ma świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności i sankcji karnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

– Na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą pociąg ma zawsze pierwszeństwo, pierwszeństwo z racji prawa i z pozycji siły.

Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania potrzebuje nawet do 1200 metrów.

– Dlaczego brak jest tej świadomości w przypadku przejazdów?

Celem kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” jest podnoszenie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie zachowań, utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

 źródło: bezpieczny-przejazd.p

1 komentarz do “„Bezpieczny przejazd…” na nauce jazdy w Zielonej Górze”

  1. Pingback: crystal meth rock

Dodaj komentarz