Bezpieczna odległość między pojazdami?

Bezpieczna odległość między pojazdami?

Ministerstwo Infrastruktury planuje uszczegółowić przepisy dotyczące bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Przepis jest na tyle ogólny, że kierowcy bardzo często interpretują go bez uwzględnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeceniając własne umiejętności i ignorując prawa fizyki.

Bezpieczna odległość jest definicją prawną i niewymierną. To zaś nastręcza trudności interpretacyjnych i domaga się precyzyjnego uregulowania.

Resort przygotował zmiany w przepisach w oparciu o analizy dostępnych wariantów zagranicznych oraz modeli na polskich drogach.

Serwis brd24 nie mógł jednak do tej analizy dotrzeć, ponieważ dokumentu udostępniono .