23-procentowym podatkiem od towarów i usług zostaną objęte OSK, które w 2011 roku przekroczą limit przychodu w wysokości 150 tys. zł.

Takie rozwiązania przyjęli posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT zakłada, że od 1 stycznia 2011 roku działalność w zakresie prowadzenia OSK zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23 proc. Procedowana ustawa zakłada, że m.in. zmiany w art. 43 ustawy, które wyłączają kursy prawa jazdy z usług zwolnionych z podatku VAT. Do tej pory OSK korzystały z tych ulg na podstawie załącznika nr 4 do ustawy zawierającego wykaz usług zwolnionych z VAT-u (kwalifikując kury na prawo jazdy jako usługi w zakresie edukacji). Nowelizacja zakłada likwidację załącznika i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki (w uszczuplonej formie) do treści ustawy. Szkolenie kierowców nie będzie już zwolnione z VAT-u.


Obowiązek odprowadzania VAT-u będzie dotyczył wszystkich tych ośrodków, które w 2011 roku przekroczą limit przychodu w wysokości 150 tys. zł. W nowej ustawie art. 113 otrzymuje brzmienie: „Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”. Zakładając, że cena jednostkowego szkolenia wynosi 1-1,5 tys. zł, podatek zapłacą OSK, które szkolą miesięcznie więcej niż 10 kursantów. OSK, które w 2010 roku nie osiągnęły przychodu większego niż 150 tys. zł, staną się czynnymi podatnikami VAT. Będą mogli jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem złożenia do 15 stycznia 2011 roku odpowiedniego oświadczenia w Urzędzie Skarbowym.


- Uwzględniając aktualną sytuację kryzysową i znaczne rozdrobnienie Ośrodków Szkolenia Kierowców, większość z nich nie powinna mieć, przynajmniej na razie, problemu z nadchodzącym podatkiem VAT - uważa Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.


Zdaniem ekspertów z branży, planowanego przez rząd efektu finansowego nie będzie, bo VAT z progiem na poziomie 150 tys. zł nie obejmie większości szkół nauki jazdy.


- W Polsce jest ok. 9 tys. OSK, ale większość to firmy małe, jedno- i dwuosobowe, które mają kilku kursantów miesięcznie. Ich VAT nie dotknie - mówi Roman Stencel. - Problem będą miały za to duże ośrodki, choć nikt nie wie ile ich w Polsce jest, bo nikt ich do tej pory nie policzył.


Skutkiem wprowadzenia VAT-u na szkolenie kierowców będzie jeszcze większe rozdrobnienie rynku. Aby obejść przepisy, duże ośrodki będą się dzielić na mniejsze. Dziś jest ok. 9 tys. OSK. Można spodziewać się, że za rok ich liczba wzrośnie do 15 tys.


- To będzie generowało kolejne problemy, bo w myśl nowych przepisów, każde OSK ma być co roku kontrolowane. Więcej firm oznacza, że w urzędach będzie trzeba zatrudnić jeszcze więcej urzędników. To będą duże koszty, a z VAT-u spodziewanych wpływów nie będzie.


Kto zapłaci VAT


Przykład I


OSK „Egzam” w 2010 r. osiągnął przychód w wysokości 187 tys. zł. Od 1 stycznia 2011 r. szkolenia organizowane przez OSK „Egzam” będą objęte podatkiem VAT, bo w 2010 r. przychody były większe niż 150 tys. zł. OSK nie może skorzystać z możliwości zwolnienia.


Przykład II


OSK „Elka” w 2010 r. osiągnął przychód w wysokości 115 tys. zł. Stanie się czynnym podatnikiem VAT, bo w 2010 roku przekroczył limit 100 tys. zł. Będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia w 2011 r. pod warunkiem, że do 15. stycznia 2011 r. złoży w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie. Jeżeli w 2011 r. nie przekroczy limitu 150 tys. zł, nie będzie musiał odprowadzać VAT-u.


Przykład III


OSK „Pojazd” w 2010 r. osiągnął przychód w wysokości 139 tys. zł. Stanie się czynnym podatnikiem VAT, bo w 2010 roku przekroczył limit 100 tys. zł. Będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia w 2011 r. pod warunkiem, że do 15. stycznia 2011 r. złoży w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie. Jeżeli OSK przekroczy próg 150 tys. zł np. w czerwcu, od tego miesiąca właściciel OSK będzie musiał odprowadzać do Urzędu Skarbowego VAT w wysokości 23 proc.


mur


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0