Samochody dla WORD-ów za grosz, zbyt duże przywileje dla SuperOSK i absurdy wynikające z ustawy o kierujących pojazdami - to wszystko budzi sprzeciw środowiska OSK. Szkoleniowcy z Zielonej Góry przygotowują już ogólnopolską pikietę protestacyjną, która odbędzie się 13 września podczas Konwentu Marszałków Województw. Poniżej zamieszczamy treść listu autorstwa Eugeniusza Kubisia, organizatora protestu.

Mija 8 miesięcy od przyjęcia przez Sejm RP ustawy przesuwającej wejście w życie ustawy o kierujących pojazdami na dzień 19. stycznia 2013 roku. Według publicznych oświadczeń ścisłego kierownictwa Ministerstwa Transportu, decyzja ta była podjęta w trosce o dobrostan psychiczny obywateli RP ubiegających się o prawo jazdy.


19. stycznia tuż, tuż a nikt w Polsce nie wie kto ma przygotować nowy egzamin i nowy, jednolity system teleinformatyczny, obejmujący WORD-y, starostwa, OSK i CEPIK.


Rozwija się nowa, usankcjonowana przez państwo, praktyka przy zaopatrywaniu się przez WORD-y w auta do egzaminowania.


WORD otrzymuje auto za 1 grosz, kosztem OSK, które są przymuszone do kupowania takich samych pojazdów za 50 000 złotych.


Ten patologiczny proceder można zlikwidować, zmieniając jeden przepis w ustawie o kierujących pojazdami. Samochód, na którym człowiek się uczył powinien służyć jako pojazd egzaminacyjny. Taki jest standard w Unii Europejskiej. Tak powinno być w Polsce.


Po 19. stycznia 2013 roku wąska grupa uprzywilejowanych SUPER OSK będzie miała wyłączność: na szkolenie w formie e-learningu, na szkolenie kandydatów na instruktorów i instruktorów, na szkolenie dzieci na kartę rowerową. Podstawowym kryterium będzie posiadanie przez te podmioty ciężarówki i autobusu. Do dzisiaj, nikt odpowiedzialny nie odpowiedział na pytanie „Gazety Wyborczej”: „Kto wrzucił autobus do ustawy?”.


Absurdów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami jest znacznie więcej.


Jeszcze jest czas, aby je usunąć. Apeluję o to po raz kolejny do Pana Premiera, do kierownictwa Ministerstwa Transportu, do parlamentarzystów. Jednym głosem mówią o tych sprawach liderzy największych organizacji środowiska OSK, to jest PIGOSK, OIGOSK, PFSSK, KIEROWCA.PL, LOK, PZM.


13 września rozpoczyna się w Zielonej Górze Konwent Marszałków Województw. Jednym z oficjalnie awizowanych gości konwentu jest minister Sławomir Nowak.


Zgodnie z oficjalnymi wystąpieniami ministra Nowaka oraz wiceministra Jarmuziewicza to podległe Marszałkom Województw WORD-y są odpowiedzialne za przygotowanie nowych egzaminów na prawo jazdy oraz jednolitego systemu teleinformatycznego. Stanowisko Marszałków w tej sprawie chętnie poznamy. 13 września 2012 r. o godz. 13.00, przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze, wyrazimy stanowisko środowiska OSK w sprawach o których piszę.


Treści, które będą wypisane na przygotowanych transparentach, przesyłam w załączeniu. Jako organizator legalnego zgromadzenia, zgłoszonego Prezydentowi Miasta Zielona Góra, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu szkoleniowców z całej Polski.


 


Eugeniusz Kubiś


OSK MOTOREX


Zielona Góra


Proszę o potwierdzenie obecności: tel. 602426883 lub [email protected]


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0