4 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska OSK. Tematem była wzmożona aktywność organizacji branżowych i przedstawicieli środowiska OSK w zakresie konieczności zmian ustawy o kierujących pojazdami.

Zadeklarowano ścisłą współpracę i wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie opinii w ramach konsultacji aktów prawnych. Pierwszym przejawem realizacji tej współpracy jest wspólny komunikat z tego spotkania.


Uzgodniono stanowiska i argumentację na poniższe spotkanie w MTBiGM. Staraniem leaderów Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców Białystok udało się zainteresować problemami OSK posła PO Roberta Tyszkiewicza z Białegostoku, który zaaranżował spotkanie w MTBiGM 4 kwietnia br.


W spotkaniu 11:30 - 13:00 uczestniczyli:


Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu w MTBiGM ( był obecny ok. 30 min)


Andrzej Bogdanowicz - dyrektor DTD w MTBiGM


Andrzej Sural - prezes SSSK Białystok


Jarosław Onacewicz - przewodniczący KR SSSK Białystok


Krzysztof Szymański - prezes PFSSK


Krzysztof Bandos - sekretarz PFSSK


Jan Domasik - prezes PIGOSK


Marek Gawroński - wiceprezes PIGOSK


Roman Stencel - prezes OIGOSK


Zbigniew Popławski - wiceprezes OIGOSK


 


Przedmiotem spotkania były trzy strategiczne dla OSK kwestie:


I. zmiana art. 53 Ustawy o kierujących pojazdami skutkująca możliwością wskazania przez osobę egzaminowaną pojazdu do egzaminowania (referował R. Stencel),


II. wprowadzenie ceny mim. za 1 godz. szkolenia ( referował J. Domasik),


III. rezygnacja z możliwości szkolenia kandydatów na kierowców w formie e- learningu (referował K. Szymański).


Ustalenia:


Ad. I po świętach Wielkanocnych dyr. A. Bogdanowicz zorganizuje spotkanie przedstawicieli: DTD MTBiGM; organizacji reprezentujących OSK; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD dla zapoznania się z oficjalnym stanowiskiem KSD WORD odnośnie tej propozycji oraz zachęcenia dyrektorów WORD do wdrożenia programów pilotażowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń egzaminowania na pojazdach osk w zakresie kat. A1, A, B pr. jazdy.


Ad. II Zdaniem dyr. A. Bogdanowicza: zważywszy na aktualną politykę społeczną i priorytety rządu oraz uwzględniając negatywne stanowisko MTBiGM odnośnie postulatów podwyżki cen urzędowych za egzaminy państwowe na pr. jazdy oraz za badania techniczne pojazdów, przy czym wieloletnia obserwacja funkcjonowania szczególnie SKP dowodzi braku oczekiwanych pozytywnych zachowań, które miała wyzwolić cena urzędowa -w konsekwencji żadne z ministerstw, a także rząd nie będzie inicjować zmian uregulowań prawnych odnośnie wprowadzenia ceny mim. za szkolenia na pr. jazdy


Ad. III Zdaniem dyr. A. Bogdanowicza e-learning jest nowoczesną, postępową metodą nauczania i formułowane dzisiaj przez osk potencjalne zagrożenia są gdybaniem. Dlatego resort będzie dążyć do wdrożenia tej metody nauczania zgodnie z uregulowaniami uokp. Ewentualne zmiany będą rozważane w przyszłości o ile praktyka i doświadczenie ujawnia istotne mankamenty.


 


Reasumując, postulowane zmiany prawne :


• odnośnie pkt. I  - Zmiany mogą być wspierane przez MTBiGM, jeżeli organizacje osk porozumieją się z KSD WORD i wyartykułują wspólne stanowisko albo jeżeli doświadczenia z programów pilotażowych, o których mowa wyżej wykażą brak zagrożeń dla realizacji zadań nałożonych na WORD-y.


• odnośnie pkt. II i III - Zmiany mogą być inicjowane wyłącznie w drodze poselskiego projektu zmian, do czego organizacje osk powinny zainteresować i pozyskać parlamentarzystów, jeżeli organizacje osk porozumieją się z KSD WORD i wyartykułują wspólne stanowisko albo jeżeli doświadczenia z programów pilotażowych, o których mowa wyżej wykażą brak zagrożeń dla realizacji zadań nałożonych na WORD-y.


 


zredagował: Roman Stencel przy akceptacji n/w:


Krzysztof Szymański prezes PFSSK


Jan Domasik prezes PIGOSK


Andrzej Sural prezes SSSK Białystok


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0