B1 tylko na quady?

samochód na kat. B1

Zamieszanie wokół kategorii B1. Miała dać młodym kierowcom możliwość prowadzenia niewielkich samochodów i zdobycia bezcennego doświadczenia, a może okazać się bezużyteczna. Co na to resort?

W ostatnim czasie w mediach pojawiają się doniesienia o tym, że w świetle Ustawy o kierujących pojazdami, prawo jazdy kategorii B1 miałoby pozwalać na prowadzenie jedynie pojazdów określonych dla kategorii AM i czterokołowców rozumianych wyłącznie jako tzw. quady. Jak interpretować przepisy nie wiedzą także urzędnicy.

– W tej chwili pozostanie tylko quad. Po wejściu w życie ustawy uprawnieniem do kierowania samochodem osobowym będzie jedynie kat. B. Kategoria B1 nie będzie uprawniać do kierowania samochodem osobowym – powiedział nam Rajmund Kądziela, dyrektor Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w łódzkim magistracie.

Analiza definicji ustawowych zawartych w art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu jakie otrzyma po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami, nie pozwala jednoznacznie orzec jakimi pojazdami pozwoli kierować prawo jazdy kategorii B1.

Z art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o kierujących pojazdami ustawy o kierujących pojazdami dowiadujemy się, że prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

a) czterokołowcem

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorower i czterokołowiec lekki)

Wobec tak sformułowanego przepisu kluczowa jest, wprowadzona do wcześniej wspomnianego art.2 ustawy prawo o ruchu drogowym, definicja „czterokołowca”. Brzmi ona następująco:

„czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,

b) w przypadku przewozu osób 400 kg;”

Idąc dalej sięgamy do definicji pojazdu samochodowego: „pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”.

Zakładając że w kontekście kategorii B1 nie interesują nas samochody ciężarowe ani motocykle, odnajdujemy jeszcze tylko definicję samochodu osobowego: „samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu”.

Odczytanie kolejno tych definicji nie daje niestety jasnej odpowiedzi na pytanie o wyobrażenie ustawodawcy o „czterokołowcu”. Jedna z możliwych interpretacji rzeczywiście może prowadzić do wniosku, iż chodzi tylko o popularne „quady” – jednak taka interpretacja niweczyłaby cel jaki przyświecał utworzeniu tej kategorii, miała ona bowiem dać młodym kierowcom możliwość prowadzenia niewielkich samochodów o bardzo ograniczonych osiągach i bezpieczne zdobycie cennego doświadczenia za kółkiem. Czy po wejściu ustawy w życie będzie to możliwe? To jedna z wielu niewiadomych związanych z tym aktem.

Resort uspokaja

Tymczasem rzecznik MI w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” powiedział, że z prawem jazdy kategorii B1 nadal będzie można prowadzić małe auta: – Po wejściu w życie ustawy osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B1 będzie mogła poruszać się wyłącznie pojazdem określonym dla tej kategorii. Nie będzie mogła kierować samochodami osobowymi. Z tym że nie wszystkie dostępne na rynku „małe samochodziki” są samochodami osobowymi – powiedział Mikołaj Karpiński.

mur, rabi

 

1 komentarz do “B1 tylko na quady?”

  1. Pingback: Best universities in Africa

Dodaj komentarz