Autorytet egzaminatora

  • „Szkoda, że dzisiaj autorytetu w środowisku egzaminatorskim jest za mało”, uważa Tomasz Matuszewski, Zastępca Dyrektora WORDu Warszawa.
  • Wybitny specjalista szkoleniowy i egzaminacyjny był gościem programu Porozmawiajmy o Branży.

Zdaniem Tomasza Matuszewskiego autorytet egzaminatora powinien opierać się na trzech filarach: kierowca, człowiek, egzaminator.

„Idąc od człowieczeństwa pojętego jako dojrzałość, w sensie relacji, które ma z sobą, najbliższymi, ze współpracownikami i które także potrafi szybko nawiązywać z przypadkową osobą, którą przydzielił mu system lub koordynator do egzaminowania”.

Zdaniem Tomasza Matuszewskiego bardzo ważnym elementem jest też autorytet kierowcy. Osoba egzaminowana lub kursant musi czuć, że nie jest to wiedza wyuczona wyłącznie z książek. Nauczanie nie może polegać na przytaczaniu określonej instrukcji, a musi wynikać z przepracowania pewnych doświadczeń życiowych. Jeśli podczas omówienia wyników egzaminu, niezależnie od przyznanej oceny, egzaminator potrafi odnaleźć coś ze swoich doświadczeń jako kierowca i potrafi to przekazać bez wyłącznego opiera się na aspektach formalnych, ma szansę zbudować autorytet.