Znów czas szkoleń okresowych

Dla kolejnej grupy kierowców samochodów ciężarowych i autobusów mija termin na przedłużenie uprawnień do wykonywania swojej pracy. Stowarzyszenie KIEROWCA.PL przypomina, że aby uzyskać odpowiedni wpis do prawa jazdy przed określoną rozporządzeniem datą 10 września, powinni oni ukończyć obowiązkowe szkolenie okresowe do 10 sierpnia.

Obowiązek ten dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C (C1,C1 + E, C + E) przed 1981 rokiem, a kategorii D (D1,D1 + E, D + E) w latach 1981 – 1990. To już druga grupa kierowców objętych obowiązkiem odbycia szkoleń okresowych.

W związku z tym Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL wraz z ponad 100 ośrodkami szkoleniowymi w całej Polsce rozpoczęło właśnie kampanię informacyjną pt. „35 godzin w dowolnym tempie”. Głównym celem kampanii jest poinformowanie kierowców zawodowych o możliwości odbycia szkolenia okresowego w nowoczesnej, wspomaganej komputerowo formie. Pozwala ona na dostosowanie rytmu szkolenia indywidualnie do każdego kierowcy. Akcja realizowana w lipcu i sierpniu obejmie m.in. 60 spotów reklamowych w radio ZET, reklamy w wakacyjnych wydaniach miesięczników „Polski Traker” oraz „Trailer”, płyty CD zawierające oprócz przykładowych testów i fragmentów kursu także porcję energetycznej muzyki. Ponadto każdy ze współpracujących ośrodków otrzymał dla swoich klientów pakiet plakatów oraz ulotek z kuponem rabatowym na szkolenie o wartości 50 zł.

 Przypomnijmy, że jesienią 2009 r. NIK i Policja skontrolowali 4128 autobusów i 4780 samochodów ciężarowych. Okazało się, że szkolenia okresowego nie odbyło ponad 5 proc. kierowców autobusów i blisko 11 proc. kierowców ciężarówek. A sankcje? Brak szkolenia okresowego nie wiąże się bezpośrednio z ukaraniem kierowcy. Jednak podmioty przeprowadzające kontrole po ujawnieniu przypadku wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który nie ukończył wymaganego szkolenia, wnioskują do właściwych organów o cofnięcie licencji przewoźnikowi, który zatrudnia kierowcę nie posiadającego wymaganych uprawnień, a to w praktyce oznaczać może zlikwidowanie takiego przedsiębiorstwa.

 

Więcej informacji o szkoleniach okresowych TUTAJ

Materiały związane z akcją obejrzysz TUTAJ

Dodaj komentarz